16:08 22 مارچ 2018
  مرض بی خوابی باعث مرگ میشود

  مرض بی خوابی باعث مرگ میشود

  © Fotolia/ ComZeal
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  تشخیص مرض جدید در بین جوانان استرالیائی که از اثر بی خوابی با عث مرگ میشود

  نشریه Sun می نویسد که در وجود جوانان استرالیائی مرض جینیتیکی تشخیص شده است. لاکپن وحیپی اوب برادر و خواهر 28 و 30 ساله از بیخوابی رنج میبرند و نمی تواند آرام و کامل به خواب فرو روند. این مرض در بین یکی از ده ها میلون انسان وجود دارد که هیچ نوع ادویه برای علاج هنور کشف نشده است.

  این خواهر و برادر نمی توانند عمیق خواب کنند و به همین علت وجود شان بیشتر از دیگران پیر و خسته میشود. آنها مرض خود را لعنت خانواده گی نامیده اند. میگویند که این لعنتی جان خاله، مادر و مادرکلان شان را گرفته است. مرض ما را — بیخوابی خانواده ئی نامیده اند. خواهر و بردار حیران هستند که چه وقت نوبت مرگ آنها میرسد. زیرا مرض آنها غیر قابل پیشبینی است.

  خواهر برادر تحت تخقیقات متخصصین دانشگاه کایفورنی قرار دارند و امید وارند که میتود علاج مرض آنها کشف خواهد شد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک