20:16 19 جنوری 2018
  سازمان ملل متحد – نزدیک به 8 میلیون نفر جمعیت یمن در آستانه قحطی قرار دارند

  سازمان ملل متحد – نزدیک به 8 میلیون نفر جمعیت یمن در آستانه قحطی قرار دارند

  Abduljabbar Zeyad
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 01

  جان گینگ مدیر دفتر سازمان ملل در امور هماهنگی و کمک های انسان دوستانه امروز به خبرنگاران گفت، از نظر سازمان امنیت بین المللی غذایی بیش از 7.8 میلیون نفر جمعیت یمن دچار کمبود شدید مواد غذایی و در آستانه قحطی قرار دارند.

  او گفت: " بیش از 7.8 میلیون نفر جمعیت یمن نیاز شدید به مواد غذایی دارند با توجه به بازرسی سازمان امنیت بین المللی غذایی آنها همه در یک سطح گرسنگی قرار دارند، این یک وضعیت بسیار خطرناک می باشد"، نظر به سخنان او، آنان در وضعیت بسیار خراب قرار دارند: بیش از 10 میلیون آنان نیاز به خدمات اساسی صحی دارند، 7.5 میلیون آنان دسترسی به آب سالم ندارند و تعداد آورگان داخلی 2.5 میلیون نفر بر آورد شده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک