09:40 09 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

محافظین منابع طبیعی کشف کرده اندکه سوراخ ازون برفراز قطب جنوب از سال 2000 زمانی که آن به اندازه حداکثرخود (درطول زمان مشاهده) رسیده بود کاهش یافته است.این بررسی درمجله علوم منتشرشده است.

منطقه سوراخ ازون تا چهار میلیون کیلومتر مربع کاهش یافته است.

ایکالوژیستها دلیل آنرا در رعایت پروتکل منریال مینینند ،که در سال 1987 امضا شده بودو درآن از کاهش تولید گاز های گلخانه ای دراتمسفر زمین فرا خوانده شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر