09:30 20 اگست 2018
ارسال عساکر فرانسوی دراروپای شرقی

ارسال عساکر فرانسوی دراروپای شرقی

© AFP 2018 / Alain Jocard
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

فرانسه درچوکات تصمیم ناتودراستقرار چهار کندک در شرق اروپا عساکر خود را درسال 2017 به استونیاو درسال 2018 به لیتوانیاارسال میکند.

ریس جمهورفرانسه فرانسوا اولاند اعلام کرد:"حضورداشتن به جلو افزایش مییابد،و فرانسه درآن اشتراک میورزد.یک کندک در سال به استونیا با دوستان برتانیایی فرستاده میشود،که در سال 2017 آماده خواهد شد ،ودر سال بعدی 2018در چوکات  یک بریگاد با آلمان در لیتوانیا فرستاده میشوند"

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک