08:12 19 جنوری 2018
  پولیس نیویارک

  بازداشت قاتل دستیار و امام مسجد نیویارک

  © Flickr/ jeanieforever
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 20

  شخص مظنون به قتل دستیار و امام مسجد نیویارک که روز شنبه صورت گرفت، در نیویارک بازداشت گردیده است

  آژانس تاس خبر داده است که شحض مظنون 35 سال عمر دارد. اسم اش هنوز افشا نگردیده، علل و انگیزه جرمی او هنوز مشخص نشده است.

  معلم اکونجی امام مسجد که 55 سال عمر داشت و ترم الدین  64 ساله دستیارش وقتیکه به خانه برمیگشتند از عقب با مرمی به قتل رسیدند.

  قتل این دو شخصیت دینی با عث خشم مسلمانان نیویارک گردید که هزاران تن آنها در خیابان ها دست به اعتراضات زدند.

  گفته میشود که قتل علما دین به اساس بدبینی دینی صورت است. اما پولیس در ارزیابی نتایج عجله ندارد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک