10:59 20 جولای 2018
trump

کلینتن یا ترامپ

© REUTERS / David Becker/Nancy Wiechec
جهان
دریافت لینک کوتاه
سمیع الله پویا
0 20

باید مسلمانان بعضی از کشور ها را موقتآ منع دخول به امریکا قرار دهیم

با گذشت هر روز ما شاهد اختراعات سیاسی کاندیدان هریک: هیلیری کلینتن و دونالد ترامپ می باشیم ٬که جهانیان را به حیرت می آورد. در این هفته ترامپ کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان سیاست خارجی خود را طرح نمود که توجه مراموقف وی را در قبال مهاجرین جلب نمود. وی گفت که امریکا باید سیستم جدید تفتش از مهاجرین را ایجاد نماید. در زمان جنگ سرد ما سیستم مبارزه ایدیالوژیکی را ایجاد نموده بودیم ٬ حال وقت آن رسیده تا در مبارزه با تهدیدات امروزی که متوجه امریکا است ٬ سیستم جدید را ایجاد نماییم. دراین سیستم باید تفتش و نظارت از همه گروه های تروریستی و آنهای که به ایشان علاقمندی نشان می دهند ٬ صورت گیرد. ترامپ در مورد مبارزه با رادیکالیزم اسلام بیان داشت که باید از متود های پروپاگندی جنگ سرد استفاده صورت گیرد. همان طوری که ما در جنگ سرد در مبارزه با کمونیسم موفق گردیدیم ٬ حال باید پشت ایدیالوژی رادیکال اسلام را بگیریم. ترامپ مبارزه قصر سفید را با گروه های تروریستی رادیکال اسلامی ٬ مخصوصآ داعش٬ ناکام می داند و حتا در یکی از گفته های خود در متینگ در ایالت فلوریدا رییس جمهور اوباما را بانی داعش قلمداد نمود وی اضافه نمود که اوضاع در شرق نزدیک پیش از اوباما وخیم بود ٬ اما وی این حالت را بدتر ساخت. ملیاردر ضمن نتایج عملکرد های کلینتن را در لیبیا نیز مورد انتقاد قرار داد. و در همان جا اظهار نمود که کلینتن هم شریک اوباما در ایجاد داعش است. اما در این هفته وی در تویتر خود نوشت که این بیان وی تمسخر بیش نبود.
در ادامه ترامپ گفت که امریکا باید مانع ورود همه کسانی که به این کشور و پرنسیپ های آن مناسبات خسمانه دارند ٬ به عباره دیگر می خواهند تا قانون شریعت جای قوانین امریکا را بگیرد٬ گردد. کسانی که قانون اساسی کشور ما را نمی پزیرد و یا کسانی که فناتیسم را میپزیرد و نفرت را دامن می زند ٬ جای برایشان در امریکا وجود ندارد. ترامپ را بسیاریها مورد انتقاد قرار دادند٬ در مورد موقف وی که گفته بود:« باید مسلمانان بعضی از کشور ها را موقتآ منع دخول به امریکا قرار دهیم » ٬ حتا وزیر خارجه امریکا جان کری واکنش نشان داده گفت که چنین برخورد وی برای امریکا قابل شرم است.
نا گفته نماند اگر چه تاخت و تاز ترامپ همواره متوجه مسلمانان در امریکا است اما ٬ کمتر از آن متوجه مکسیکوی ها نبوده ٬ بدین اساس در این هفته رییس جمهور مکسیکو إنريكه بينيا نييتو خواهان ملاقات با ترامپ شد. نییتو می خواهد با ترامپ دیدار نماید.
دوستان به یاد تان می آورم که رییس جمهور مکسیکو یک ماه قبل در واکنش به گفته های ترامپ اظهار نموده بود که دونالد ترامپ مشابه ادولف هتلرو بینیتو موسولینی است ٬ اما حال إنريكه بينيا نييتو بیان خود را نرم تر ساخته میگوید:« من نمی توانم با بسیاری اظهارات ترامپ موافق باشم ٬ اما من به وی احترام قایل استم و در صدد همکاری با هرکسی که رییس جمهور امریکا گردد٬ می باشم ». در ضمن وی پلان ایجاد دیوار بین امریکا و مکزیکو را که قبلآ ترامپ پیشنهاد نموده بود٬ سخت رد نموده. به یاد تان می آورم یک هفته قبل ترامپ پیشنهاد نموده بود که باید مکسیکو در زمینه ساختمان این دیوار هم سرمایه گذاری نماید تا این دیوارمانع مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر گردد. در این هفته ترامپ اولین ویدیو انتخاباتی خود را در تلویزیون به نشر سپرد و در آن گوینده بیان میکند که سیستم دولتدداری کلینتن مخالف امریکایی هااست ٬ همچنان وی سیاست کلینتن را در مورد مهاجرین غیر قانونی و پزیرفتن تعداد زیادی اتباع سوریه رد می کند. گوینده این ویدیو انتخاباتی بیان می دارد که مهاجرین مرتکب جنایت در امریکا در این کشور باقی می مانند و از امتیازات و حمایت اجتماعی خوب برخوردار استند. در اخیر این ویدیو گوینده ترامپ را حامی مسوًنیت در امریکا نشان می دهد و نشان می دهد که در صورت موفقیت وی جای برای تروریستان و جنایت کاران در امریکا نیست ٬ سرحدات کاملا بسته است و فامیل ها در فضای صلح و صفا زندگی می کنند.
باید گفت که تا به حال تیم انتخاباتی کلینتن ۵۲ ملیون دالر را در اعلانات انتخاباتی مصرف نموده و ترامپ تا این وقت یک دالر هم به خرچ نرسانیده بود.
دوستان آنچه به اتهامات تیم کلینتن در مورد گویا مناسبات ترامپ با روسیه ارتباط میگیرد ٬ در این هفته جوبایدن معاون رییس جمهور امریکا در محفلی که به مناست از پشتی بانی هیلری کلینتن برگذار گردیده بود٬ اظهار نمود که ترمپ را ممکن یوسف استالین تایید می نمود. وی به ادامه صحبت های خود گفت که ترامپ تا سرحدی رسید که از پوتین و روسیه خواست تا حمله کمپیوتری را بر امریکا سازمان دهد. حرف در این جاست که قبلآ ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود از روسیه خواسته بود تا خط نویسی های الکترونیکی کلینتن را دریافت نماید و مقامات بلند پایه ای امریکا اظهار نموده بودند که این خط نویسی های کلینتن را حاکر های روسیه از صندوق پوستی کمیته ملی دموکرات ها بدست آورده بودند. قبل از این گفتار کمپاین انتخاباتی کلینتن از ترامپ خواست تا مناسبات اش را با روسیه افشاَ نماید. قبلاً افشا گری های صورت گرفته بود که گویا رهبر تیم انتخاباتی ترامپ مانافورت در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲از حزب یونوکویچ رییس جمهور قبل از کودتای اوکرایین ۱۲٬۷ ملیون دالر بدست آورده.
فایننشنل تایمز می نویسد که ترامپ کوشش زیادی به خرج داد تا به سرمایه کشور های شوروی سابق دست آورد. اینکه این ادعا ها درمورد با ارتباطات ترامپ با روسیه چه ربطی دارد ٬ برای شخص خودم قابل فهم نیست ٬ خوب به هر ترتیب.
جو بایدن در ضمن صحبت خود ملیاردر ترمپ را انتقاد نمود که وی حتا از صدام حسین به نیکی یاد نموده٬ در حالی که حسین بار ها عمله بر اسرایل را تاکید می نمود ٬ اما ترامپ صدام را در مورد مبارزه وی با تروریزم ستایش می نماید.
حال کمی در یک مورد دیگری٬ که در انتخابات امریکا رول بسا عمده دارد٬ مکث می نمایم: این هفته ترامپ طی اعلامیه ای از همتاهای خود خواست تا در این مورد افروامریکایان (در امریکا معمول است که این واژه را در مورد سیاه پوستان استفاده می نمایند) تدابیر بیشتری را جهت تامین حقوق شان روی دست گیرند. ترامپ اظهار نمود: «باور کامل دارم که جمهوری خواهان می توانند کمک های بیشتری را برایشان فراهم نماید و می نماید. وی در ادامه صحبت خود بیان نمود که حزب جمهوری خواهان امریکا حزب ابرهام لینکلن است ٬ به این خاطر امریکا باید دوباره خانه امن امریکایی ها ګردد. این اعلامیه وی کاملا بی اسا س نیست٬ زیرا نظر خواهی ماه جون در امریکا نشان داد که تعداد زیادی طرفداران ترامپ نسبت به سیاه پوستان نظر منفی دارند٬ که بدون شک تآثیرات منفی در رای دهی آنها به ترامپ دارد. به اساس نظر خوایی های ۱۱ تا ۱۵ اگست Ipsos با Reuters در این هفته کلینتن ۶ ٪ از ترامپ بیشتر محبوبیت دارد ٬ کلینتن را ۴۱٪ رای دهندگان تایید می نمایند و اگر انتخابات در این هفته برگذار می شد ۳۵ ٪ رای دهندگان امریکا حاظر بودند برای ترامپ رای بدهند٬ در حالی که ۲۴٪ شان مخالف هر دو کاندید هستند. به هر ترتیب به مقایسه نظرخواهی های قبلی ترامپ ۳٪ دیگر حمایه مردم را از دست داده. خوب قسمی که می دانیم پروسه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بسیار پرمصرف و پرچالش است ٬ و نظر خواهی در مورد ارتباط مستقیم به سرمایه دارد٬ ما سلسله صحبت های خود را در مورد ادامه خواهیم داد. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک