00:48 13 نوامبر 2018
مریخ

(ویدیو) کشف فرودگاه بشقاب های پرنده در مریخ

Nature Video
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

کشتی فضائی موجودات آسمانی باید دایروی شکل با 1.5 کیلومتر قطر باشد.

دانشمندان که مصروف مطالعه تمدن های کیهانی هستند، از تصاویرفلمبرداری شده توسط کمره HiRISE دستگاه فضائی MRO که مصروف مطالعه مریخ از نزدیک میباشد، چنین درک کردند، متراقبه خط دایروی را در سطح مریخ کشف کردند و گمان دارند که آن فرودگاه کشتی های فضائی موجودات خارج از نظام شمس "بشقاب های پرنده" میباشد.

روزنامه "مسکووفسکی کمسومالس" می نویسد: به نظر دانشمندان، کشتی فضائی موجودات آسمانی باید دایروی شکل با 1.5 کیلومتر قطر باشد.

دانشمندان که مصروف مطالعه تمدن های کیهانی هستند، تاکید میکنند که قطر ناشی از سقوط شباب آسمانی در سطح مریخ نه چندان منظم می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک