08:52 16 نوامبر 2018
نوزاد

در گریه نوزاد، اسرار کائنات است

© Fotolia / Massimhokuto
جهان
دریافت لینک کوتاه
210

از لابلای گریه نوزاد، نغمه کائنات را میتوان شنید

دانشمندان توانستند به ثبوت برسانند که گرچه نوزادها به زبانهای مختلف گریه میکنند، اما گریه های شان نغمه خاص آسمانی را باخود دارد.

یک گروپ از محققین گریه یک تعداد کودکان کشورهای کامرون، چین و آلمان را به اساس تفاوت در لحن و کتون زبان مادری شان مطالعه کردند که بعد از ثبت و مقایسه صوت گریه کودکان آلمانی، چینائی و کامرونی، معلوم شد که لحن فریاد و گریه ایشان از هم فرق دارد.

باید یادآرو شد که گریه نخستین روز زندگی نوزاد ها بعد از چشم گشودن به زندگی دینوی ثبت شده است و گویندگی از آن میکند که اساس برای آموختن زبان از روز اول ولادت طفل برملا میگردد، نه از زمانیکه طفل به گفتن اولین کلمات آغاز می کند.

گمان میرود که کودکان در هفته های اخیر قبل از ولادت هنر آموختن زبان را میاموزند و گریه بعد از ولادت آنها نیز نغمه خاص را با خود دارد که ممکن راز کائنات را به ما حکایت کند. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک