02:25 20 مارچ 2018
  کودکان پولدار (Rich Kids): ایجاد شبکه اجتماعی برای پولداران

  کودکان پولدار (Rich Kids): ایجاد شبکه اجتماعی برای پولداران

  © Fotolia/ Photographee
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  در انترنت یک سایت اجتماعی بنام(Rich Kids) یا کودکان پولدار ایجاد شده است. قیمت استفاده از این سایت که اشخاص "عادی" به آن دسترس ندارند، ماهانه 1000 دالر امریکایی است.

  این شبکه اجتماعی برای کودکان و نوجوانان پولدار که حاضر اند پول بپردازند تا از جمله کاربران محدود انترنت بشمار بروند، ساخته شده است. شبکه اجتماعی (Rich Kids)  نوشته است:"ثروتمند بودن خسته کن است وقتی هیچکس این را نمیبیند".

  با این حال، فرصت بازدید رایگان سایت نیز وجود دارد- برای این کار نیاز است از طریق فیسبوک داخل سایت شوید. اما این تنها اجازه میدهد بیننده چیزی که در داخل سایت جریان دارد بدون اشتراک در آن، باشید. 

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک