09:33 20 اگست 2018
زن چاق

دخترخانم به وزن 500 کیلوگرام

© Fotolia / Kokhanchikov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دختر خانم مصری بعد از مرگ پدرش 500 کیلو گرام فربه شد

اقارب دختر با 500وزن کیلوگرام مصری از جامعه و دکتوران درخواست کمک طبی نمودند

نشریه The Daily Mirror مینویسد که این خانواده مصری شهر اکسادریه از دکتوران و جامعه برای عمان احد ابولاتی درخواست کمک طبی نمودند که بنا بر وزن 500 کیلوگرامی اش نمی تواند از خانه برون برود.

این دختر خانم 36 ساله بنا به فربی بودنش نتوانسته است در جریان 25 سال از خانه خارج شود. مکتب را نیز تمام نکرده است که تا کنون خواهر و مادرش به او کمک می نمایند.

میگویند که او بعد از مرگ پدرش بسیار پریشان شد و آن بالای صحت وی تاثیر گذاشت. اقارب وی سعی ورزیدند پروسه چاق شدن او را کنترول نمایند، اما موفق نشدند و حالا از طریق رسانه ها از همه جامعه خود و دکتوران کشور درخواست کمک طبی نمودند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک