01:49 25 مارچ 2018
  استفاده از زرورق در دفاع از فعالیت های جاسوسی اقمار مصنوعی امریکا

  استفاده از زرورق در دفاع از فعالیت های جاسوسی اقمار مصنوعی امریکا

  © Flickr/ Jeffery Bennett
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  کوریائی شمالی به جمع آوری زرورق ها برای ایجاد پارازیت به اقمار جاسوسی امریکا آغاز نموده است

  تاس به نقل از رادیو:آسیائی آزاد" خبر داده است که  کشور کوریائی شمالی به جمع آوری زرورق های المونیمی برای تولید جالی ستر و اخفا آغاز نموده است که قرار است از طریق آن برای اقمار مصنوعی جاسوسی امریکا پارازیت ایجاد نماید تا مانع فعالیت اقمار مصنوعی دشمن گردد.

  گفته میشود که از این طریق میتوان تاسیسات نظامی منجمله کومپلکس دافع هوا را در مقابل اقمار مصنوعی امریکا غیر قابل دید ساخت.

  در این اقدامات حتی شاگردان مکاتب نیز شرکت می نمایند که بطور مثال از قطی های خالی سگرت، زرورق آنها را جمع آوری می کنند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک