09:30 26 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 05
ما را در دنبال کنید

والی سابق جوزجان احمد ایشچی هشدار داد در صورتی که دادگاه عالی افغانستان در مورد مسئله وی حکم منصفانه صادر نکند، علیه معاون اول ریاست جمهوری این کشور در دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک به نقل «آریانانیوز» از احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان که ادعا دارد معاون نخست رییس جمهور او را در برابر چشمان هزاران تن در میدان بزکشی ربود و سپس با همدستانش وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است، اکنون پروندۀ این مرد زیر زره بین دادستانی کل است و از همین رو شاهدان این رویداد و حتی داکتری که به مداوی احمد ایشچی در زندان امنیت ملی پرداخته، نیز به کابل فراخوانده شده اند.
وی گفته است: "هیچ توافقی صورت نگرفته است و من خواهان عدالت هستم، اگر پرونده ام به گونۀ دقیق بررسی نشود، به خاطر آبروی خود به دادگاه لاهه اقامۀ دعوا میکنم."
افراد نزدیک به جنرال دوستم هر چند حاضر به گفتگو نشدند، اما می افزایند که کاروان نظامیان آقای دوستم به کابل رسیده اند و به زودی خودش نیز در برابر رسانه ها اظهار نظر خواهد کرد، در حالیکه آقای ایشچی میگوید کشورهای حامی حکومت افغانستان هنوز به بررسی همه جانبۀ این پرونده به موضع خود ایستاده اند.
آقای ایشچی گفته است: "آمریکا و اتحادیۀ اروپا برای افغانستان کمک میکند که دموکراسی عملی شود، نه اینکه کسی بیاید و کارهای ضد حقوق بشری را انجام دهد، نباید هم زکات مردم خود را بیجا مصرف کند."
آقای ایشچی ادعا دارد که وی را نزدیکان آقای دوستم پنج روز تمام در زندان شخصی اش در بند کشیده لت و کوب کردند و حتی آزار و اذیت جنسی داده اند، در حالیکه این گفته ها از سوی رییس دفتر آقای دوستم بی اساس خوانده شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر