05:00 23 سپتمبر 2018
جهان

نوزاد با چهار پاه و دو آلت تناسلی

جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

در هندوستان نوزاد با چهار پاه و دوآلت تناسلی بدنیا آمده است

اسپوتنیک به نقل از Times Of India، در شهر بلاری هندوستان نوزاد با چهار پاه و دو آلت تناسلی بدنیا آمده است. والدین این پسر، تولد پسر را تحفه خداوندی میدانند و میگویند که اماده هستند تا اخیر عمر از او مواظبت نمایند.

مادر 23 ساله این نوزاد، پسر 3 ساله صحتمند دیگری نیز دارد. به گفته وی، او میخواست بعد از ولادت، نوزارد خود را به خانه انتقال دهد، اما دکتوران او را وادرا ساختند تا فرزند خود را برای تحقیقات طبی داخل بستر کند.

خانم میگویند که از خانوده فقر میباشند و توانائی پرداخت پول شفاخانه را ندارند، اما باآنهم فعلاً نوزاداش تحت تحقیقات طبی در شفاخانه قرار دارد.

دوکتوران میگویند که وضع صحی نوزاد نورمال است واین یک حادثه فوق العاده مشکل میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک