23:24 26 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اشخاص ناشناس حین صرف غذا دو تن پولیس فرانسه در ماکدونالس، تفنگ های دوربیندار شان را که در سالون موتر پولیس قرار داشت، سرقت نموده با خود بردند.

اسپوتنیک به نقل از  Le Parisien خبر میدهد که این حادثه در منطقه دپارتمنت یزرو کمون له ورپیئر در رستورانت مکدونادس بوقوع پیوسته است.

قضیه طوری است که دو تن پولیس منطقه، طبق معمول برای صرف طعام چاشت، تفنگ های دوربین دار خود را در سالون موتر گذاشته داخل رستوانت مکدونالدس شدند و وقتیکه بعد از صرف طعام برگشتند، متوجه شدند که ماشیندار های شان در داخل سالون موتر نیست.

هرچند مجرمین را جستجو کردند، اما نتیجه نداد.

فعلاً سارقین نا شناس تحت جستجوی پولیس فرانسه قرار دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر