13:59 20 فبروری 2018
  ساخت کلوب های خاص برای پدران جوان در روسیه

  ساخت کلوب های خاص برای پدران جوان در روسیه

  © Fotolia/ Chaiyon021
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 11

  رئیس جنبش اتحادیه جوانان به اسپوتنیک گفت: قرار است یک سایت و کلوب های خاصی را به منظور آمادگی و برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجارب و مشوره با روانشناسان برای مردانی که می خواهند، پدر شوند، در روسیه ایجاد نماید. وی گفت: هدف اصلی این پروژه- کمک به پدران جوان و معاشرت با آنها می باشد.

  رئیس جنبش اتحادیه جوانان به اسپوتنیک گفت: قرار است یک سایت و کلوب های خاصی را به منظور آمادگی و برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجارب و مشوره با روانشناسان برای مردانی که می خواهند، پدر شوند، در روسیه ایجاد نماید. وی گفت: هدف اصلی این پروژه- کمک به پدران جوان و معاشرت با آنها می باشد.
  وی گفت: سایت کمک به پدران جوان راه اندازی شده و بخش های " آمادگی برای پدرن شدن"، توصیه های با ارزش برای پدران جوان"، " کودک سالم" و " تجارت پدر" فعال شده است.
  به گفته وی، پدران جوان با استفاده از این مطالب آگاه می شود که خانمش در زمان بارداری از چی غذاهایی استفاده کند و چی موقع درد زایمان آغاز و چی غذایی برای کودکش دهد و اولین دندانش چی وقت بیرون می شود.
  علاوه براین، پس از اتمام این پروژه در مسکو، در شهرهای دیگر روسیه نیز شبکه " افلاین- کلوب"« من پدرم» راه اندازی گردد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک