15:57 22 نوامبر 2017
  مکتب ایکالوژی در اوروگوای

  مکتب ایکالوژی در اوروگوای

  © Flickr/ Gabriel Millos
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 7610

  با اولین مکتب تعلیمات عمومی در امریکای لاتین آشنا شوید که میتواند خود را مستقلانه تامین کند، انرژی و آب آشامیدنی خود را بدون ضرر برای محیط زیست تولید کند. در فاصله 80 کیلومتری از مونتیویدییو، پایتخت اوروگوای، مکتب قرار دارد که از همه مکاتب دیگر تفاوت دارد.

  در ژاوریگبیری (Jaureguiberry)، محله مسکونی با 500 نفر باشنده، در سال 2016 در امریکای لاتین اولین مکتب که از مواد ثانوی اعمار شده او 100% توانایی خودکفایی دارد، دروازه های خود بروی اطفال گشود.
  این عمارت پاک ایکالوژیکی با مساحت 280 متر مربع، قسماً از مواد استفاده شده، مانند بوتل ها، قطی های فلزی، کاغذ او تایرهای کهنه موتر ساخته شده است.
  مکتب توان دریافت آب آشامیدنی خود و استفاده از آن به شیوه های مختلف، بطور مثال، در باغ مکتب دارا می باشد، جای که محصولات زراعتی خود را تولید میکند. از همینرو این مفکوره به مثال برای منطقه و تمام جهان مبدل گشته است. ویکتوریا گومیس در مصاحبه با رادیو «سپوتنیک» معلومات داد:«این مفکوره در سال 2011 تحت تائثیر مایکل رینولدس مهندس امریکایی، ایجاده کننده سیستم ‘Earthship' که تاسیسات خودکفا که با طبیعت در سازگاری قرار داشته باشد، اعمار میکند، بوجود آمد».
  شاید این عجیب معلوم شود، ولی هیچکس از شرکت کنندگان پروژه معمار نیست. اکثریت متخصصین عرصه مخابرات اند و یک بیولوجست هم وجود دارد. باوجود این، آنها در این پروژه وسایل برای دستیابی بر تحولات در فرهنگ مشاهده کردند.
  ویکتوریا گومیس که ناظم پروژه و مسوول عرصه تعلیمی است، اعلام داشت:«ما امکان تغییر بنیادی مودل روابط متقابل ما با طبیعت پیدا کردیم، این روابط متقابل الگوی رویای ما بود. ما به این ترتیب توانستیم بر اطفال خود تائثیر نمائیم و این پروسه را آغاز کنیم».
  برای آنکه، تحقق رویای خود را آغاز کنند، آنها باید با مهندس امریکایی ارتباط میگرفتند که به ذات خود، بادرنظرداشت اینکه رینولدس شهرت بین المللی دارد و همه روزه به او پیشنهادات راجع به شرکت در پروژه های نو مواصلت می ورزند، وظیفه آسان نبود.
  بعد از مساعی زیادی، این گروپ دوستان از اوروگوای توانستند بر آن موفق شوند که رینولدس به انها توجه نماید. آنچه که توجه او را جلب نمود، در جمله سایر موارد، این واقعیت شامل بود که او هیچگاهی قبلاً میتودهای خود را نسبت به مکتب تعلیمات اولیه بکار نه برده بود.
  با توافق او، گروپ دوستان جهت جستجوی راه حل ها، رضاکاران، وجوه و همه آنچه که چنین چلنج مطالبه میکند، روان شدند. این برای مردم که در این عرصه نه تجربه و نه هم دانش نداشتند، کار ساده نبود. برعلاوه این، خود این واقعیت که گروپ مردم باهم ناآشنا مساله اعمار مکتب را از بوتلها و تایرها بالا میکنند، مردم را به ابراز شک و تردید نسبت به این مفکوره وادار می ساخت.
  بالاخره، بعد از چهار سال رسمیات مختلف، در فبروری سال 2016 مفکوره توانست در عمل پیاده گردد و مکتب در زمان بی سابقه کوتاه اعمار شد. عمارت به مساحت 280 مترمربع در ظرف 45 روز اعمار گردید.
  گومیس توضیح نمود:«چنین سرعت امور ساختمانی از برکت ‘academia earthship' دستیاب گردید: نظر به پروسه اعمار مشی تعیین میشود. صد محصل از 30 کشور جهان آمدند. دروس نظری آنها راه اندازی میشدند و در روز بعد آنها مطالعات خود عملاً اجرا میکردند. پروسه را شخصاً رینولدس و تیم او رهبری میکرد. از همینرو همه کارها در چنین مدت کوتاه انجام شدند».
  در اساس پروژه عمارت نظریه اقناع نیازمندی های انسانی، مانند رفع تشنگی قرار دارد. برای این کار در تانکی های که بالای بام جابجا شده، آب باران جمع میگردد و از طریق سیستم فلترها عبور میکند.
  درجه حرارت لازم توسط شیشه های نصب شده که بسوی افتاب سوق میشوند و همچنان از برکت این که بخش از قسمت عقبی عمارت توسط چادرهای پر از خاک و ریگ پوشانیده شده، تامین میشود. گومیس خاطرنشان ساخت:«این کار برای حفظ درجه حرات معتدل در عمارت بدون وسایل تسخین یا ایرکاندیشن ها خدمت میکند».
  بعداً باید مساله تصفیه آبهای استفاده شده حل میشد. برای این کار سیستم خودی کانلیزاسیون ایجاد شده است.
  همچنان سیستم مواد غذایی که در فارم زراعتی خود پرورش داده میشوند، طرح ریزی شد. در داخل عمارات گلخانه وجود دارد که در آن کیله و قهوه می رویند که برای این منطقه مشخص نیستند.
  مساله دیگر، بصورت مشخص، ضرورت رهایی از زباله ها که در دور و بر پراگنده بود، نیز حل گردید. عمارت از مواد فضله، مانند تایرهای موتر، قطی ها، بوتل ها، پلاستیک و کاغذ ساخته شده است. برعلاوه این مکتب خود را از نظر انرژی برق توسط بطری های افتابی تامین میکند.
  مکتب در فبروری سال 2016 اعمار شد و از ماه مارچ در آن دروس جریان پیدا کرد. به گفته گومیس، این سال بود، مملو از دانستنی ها و خوشی های نو از دیدن اینکه آنچه که ما آرزوی آن را داشتیم، چگونه کار میکند.
  گومیس خاطرنشان ساخت:«آرزوی ما تحقق یافت، ولی نه تنها از نقطه نظر تحقق پروژه، بلکه همچنان به خاطر آنکه استادان و اطفال میتوانسنند از این همه برای تعلیم استفاده کنند که یکی از اهداف ما بود».
  مکتب توانست زندگی شاگردان را تغییر دهد. گومیس در خاتمه گفت:«اطفال آن را برای خود ساختند و برخی چیزهای نه کاملاً ساده را درک کردند و آن اینکه طبیعت و شبکه فعالیت حیاتی چگونه باهم متقابلاً فعالیت مینمایند و چگونه همه چیز باهم رابطه دارند و چگونه فعالیت آنها سرنوشت جهان ماحول آنها را تعیین میکند».

   

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک