10:01 20 جنوری 2018
  خانم

  رسوائی در وزارت دفاع امریکا

  © Fotolia/ Karelnoppe
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 257

  نشر عکس های خانمان برهنه قوای بحری امریکا در انترنت

  منبع نامعلوم عکس های برهنه خانمان قول اردوی پیاده قوای بحری امریکا را در انترنت نشر نموده است که برای اولین بار در صفحات غیر رسمی سربازان قوای بحری نمایان گردید و از هر طرف مورد تبصره ها وانتقادات شدید قرار گرفت.

  وزارت دفاع امریکا بررسی و تحقیق عاجل این مساله را دستور داده است. گفته میشود که هویت عکس های تمام خانمان برهنه قوای بحری مشخص شده است.

  نشر این عکس ها تحفه ای برای یکتن از سربازان قوای بحری بود که هویت وی تا حال افشا نگردیده است.

  طبق اطلاعات رسانه های امریکا، شخص که عکس ها را در انترنت نشر نموده از صفوف قوای بحری امریکا اخراج گردیده است.  

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک