19:02 06 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به دنبال برگستاندن سهام متعلق به خانواده خود، از یکی از شرکت های تسویه است که نزدیک به 3.4 میلیون دالر می گردد.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس دولت سابق و پسرانش جمال و علا، طرح دعوی در دادگاه داده و خواستار لغو توقیف دارایی های شخصی خود شده اند.
در حال حاضر، رئيس جمهور سابق در حال آمادگی بازگشت به خانه از یک بیمارستان نظامی در قاهره است. دادستان کل کشور دادخواست وکیل حسنی مبارک فرید الدابی را به تاریخ 13 مارچ در خصوص آزادی وی مورد تایید قرار داده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر