02:47 12 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

نوجوان 14 ساله باشنده شیکاگو امریکا تجاوز جنسی بر دختر نوجوان 15 ساله را از طریق فیسبوک انلایین نشر نمود.

نشر انلاین تجاوز جنسی گروپی را 40 نفر تماشا کردند و هیچ یکی از آنها به پولیس چیگاگو اطلاع ندادند.

اسپوتنیک به نقل از آسوشتیدپرس، پولیس نوجوان 14 ساله را بازداشت نموده ادر صفحه فیسبوک خود تجاوز جنسی گروپی بر دخترک 15 ساله را انلاین نشر نموده است.

گفته می شود که این حادثه در اواسط ماه مارچ صورت گرفته است اما تا کنون پولیس در این ارتباط معلوات نداشته است. تا اینکه مادر دختر مظلوم از طریق صفحات انترنت در مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن دخترش آگاهی حاصل میکند و به پولیس اطلاع میدهد.

ارگانهای نظم عامه از این بایت بسیار مأیوس شده اند که تقریباً 40 نفر انلاین جرم را تماشا کردند و به پولیس راپور ندادند.

به نظر پولیس 5-6 نفر در تجاوز جنسی گروپی سهم داشتند که سازمانده این جرم"جوان 14 ساله" را بازداشت و به چندین ماده قانون جزا امریکا متهم نموده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر