09:58 25 مارچ 2018
  سیاره سرس

  کشف دریا در سیاره کوچک سرس

  © Photo/ NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  محقیقن تحت قیادت بریتنی شمید از انستیتوت تکنالوژی جورجی علایم یخ را مشابه به مسیر دریا را در سیاره کوچک سرس کشف نموده اند.

  به اساس تحقیقات که بعد از ملاحظه تصاویر Dawn استیشن اتومات بین السیارات صورت گرفته است، در سیاره کوتوله که در حلقه شهاب ها قرار دارد، سه نوع تصاویر مشابه به جریان آب یخ زده را بیاد میاورد.  

  محقیقین به این نظر اند که قشر فوقانی سرس متشکل از سیلیکات در آب یخبند شده میباشد. 

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک