13:19 18 نوامبر 2017
  عاشقان

  علت بیوفایی زنان

  © Fotolia/ Photographee.eu
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  113862153

  دانشمندان راز بیوفایی زنان را کشف نمودند

  دانشمندان امریکایی تشخیص کردند که زنان با سطح بالایی هورمون جنسی استرادیول اکثراً از پارتنر جنسی خود ناراضی اند و بیشتر به همسر خود خیانت میکنند.

  محققین برعلاوه این همه، سطح استرادیول جنسی 53 زن از 17 تا 30 ساله را معاینه نمودند و سپس از شرکت گنندگان پرسیدند تا چه حد خود را نسبت به سایر خانمان جذاب ارزیابی و مرد مورد نظر خود را پیدا میکنند. تا حال چند پارتنرسکسی داشته اند و تا چی حد روابط دوستی انها کوتاه مدت و یا طویل المدت بوده است.

   عکس های این خانمان نیز توسط گروپ از مردان و زنان ناشاناس مورد ارزیابی قرار گرفت.

  از آنعده خانمان که با پارتنرهای سکسی خود زندگی میکنند نیز گردید تا سطح وفاداری، رضایت عاطفی و جنسی از این روابط، و همچنین گرایش به لاس زدن با مردان دیگر، و خیانت در مقابل همسر خود را ارزیابی نمایند.

  معلوم شد، انعده خانمان که سطح هورمون ایشان بلند است،  بیشتر خواستار روابط و حتی مناسبات جدی با مردان اجنبی دارند. با این همه بعضی اوقات روابط تصادفی بین مرد و زن خارج از سطح هورمون خون میباشد.

  تحقیقات نشان داد که زنان با سطح بلند هورمون استرادیول اکثراً مرد با سطح بلند تستوسترون هورمون جنسی را میخواهند. فعالیت مشخص چنین میکانیزم هنوز معلوم نیست.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک