03:29 11 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
51218
ما را در دنبال کنید

یک مهاجر افغان مقیم شهر ترکیه که میخواست با یک دختر حرف بزند با ممانعت یک جوان كُرد در منطقه سلطان غازی شهر استانبول مواجع میشود

این مشاجره بعد از چندین دقیقه به جنگ فزیکی مبدل شده و در نتیجه یک جوان کرد زخمی شده و به یکی از شفاخانه های نزدیک محل منتقل میشود.
این جوان ۲۴ ساله كُردی شاهین نام داشت و بر اثر زخم های که برداشته بود وفات نمود.
چندی بعد تعدادی زیادی از جوانان کرد و خویشاوندانشاهین در مقابل درب شفاخانه جمع شده و به رسانه ها گفتند که قصد خون این جوان شانرا خواهند گرفت. روز گذشته زمانیکه یک جوان افغان که هیچ ارتباطی به این قضیه نداشت و در حال گذر کردن از محله نزدیک مسجد Akşemsettin بود به گونه ناگهانی از عقب مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه تعدادی دیگری از افغانها وارد قضیه می شوند.
در این حادثه تعداد 7 نفر که شامل افغانها و چندین تن از ملیت های مهاجر دیگر بودند به قتل رسیده اند و بیشتر از 20 نفر زخمی شده اند. گفته شده است که در میان کشته شده گان پناهجویان سوریه ی و پاکستانی نیز شامل است. در ویدیو هایکه در شبکه های اجتماعی پخش شده است نشان میدهد که چندین تن از افغان ها بگونه خیلی فجیع از طرف یک تعداد به قتل میرسند و با وصف اینکه این اتفاق ساعت ها ادامه پیدا کرده است ولی هیچ پولیسی جلو این زد و خورد را نگرفته است تا اینکه ساعت 4 همان روز به آمدن پولیس این جنگ و زد و خورد خاتمه پیدا کرد. باید گفت که ترس و وحشت در آن منطقه حاکم است و پناهجویان حتی از خانه هایشان بیرون نمیشوند و حراس دارند تا حادثه دیگری رخ ندهد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر