12:33 08 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

تاجران افغان می توانند اموال تجاری خود را از طریق ترانسپورت هوایی با مصرف ترانسپورت زمینی به هند انتقال دهند.

هدف از ایجاد این دهلیز که قرار داد ان روز گذشته میان طرفین به امضا رسید ا افزایش میزان صادرات افغانستان است.
او افزوده که بر اساس توافق مذکور، مصرف «کارگوی» هوایی برای تاجران، همان مصرف ترانسپورت زمینی یعنی ۲۰ سینت امریکایی در هر کیلوگرم خواهد بود.
«کارگو» اصطلاح تجاری است که تجار اموال تجاری خود را از یک کشور به کشور دیگر، از طریق ترانسپورت هوایی انتقال دهد.
با این حال، بربنیاد توافق یاد شده، تاجران افغان می‌توانند اموال تجاری خود به ویژه میوه‌های تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی به هند انتقال دهند.
قرار است که اموال تجاری تاجران افغان از طریق میدان‌های هوایی بین‌المللی کابل و قندهار به دهلی جدید و شهر امرتسر هند انتقال داده شود.
توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی که برای دو سال اعتبار دارد، سال گذشته از طرف شورای عالی اقتصادی افغانستان منظور شده است.
قرار است که نخستین پرواز به منظور انتقال کارگو از میدان هوایی کابل به دهلی جدید به تاریخ ۱۵ جون و از قندهار به امرتسر هند به تاریخ ۲۰ جون آغاز شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر