17:29 02 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
140
ما را در دنبال کنید

ریش امام ها در مساجد تاجکستان تا 3 سانتی متر مجاز شده است.

اسپوتنیک به نقل از kazislam.kz خبر داده است که مقامات تاجکستان ریش امامان مساجد را به اندازه 3 سانتی متر مجاز دانسته اند.

به گفته صلاح الدین رجب زاده رئیس ناحیه حکومت، ریش مولا ها نباید بیش از 3 سانتی متر باشد. این معیار مطابق عنعنه و فرهنگ تاجک ها میباشد.

درازی ریش به اندازه مشت، در سال 2012 در کشور پذیرفته شد.

دو سال بعد از آن اعتراضات بر خلاف ریش های بسیار دراز در تاجکستان بوجود آمد. در آنزومان نیرو های امنیتی هزاران مرد ریش دار را باز داشت و جبراً ریش های شانرا تراشیدند.

گفته میشود که متخلفین مجازات میگردن دو ریش شان کوتاه خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر