15:25 24 جون 2018
منفجر شدن دستکول یک زن دریک جلسه شورای شهری در امریکا

منفجر شدن دستکول یک زن دریک جلسه شورای شهری در امریکا

© Fotolia / Gresei
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

به گزارش سپوتنیک، روز جمعه کانال تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داد،که جلسه شورای شهری شهر بولدر امریکا به دلیل احتراق ناگهانی یک دسکول وسپس انفجار آن قطع شد.

در ثبت ویدیو که کانال منتشر کرد دیده میشود،که مرد مدارک را میخواند و ناگهان دستکول خانمی که در عقب وی نشسته  منفجر میشود و به زمین می افتد.اطرافیان وی از ترس و وحشت  از چوکی های خود پرش کرده  شروع به چیغ و فریاد میکنند.

 کوین نیکولسن ریس اطفاییه شهر بولدر به فاکس نیوز گفت"من فقط فهمیدم که چیزی معمولی نیست.من دود را دیدم و گفتم" نباید چنین باشد" این یک شب هیجان انگیز و منحصر به فرد بود".

با توجه با گزارش کانال تلویزیونی "اکشن نیوز13" علت انفجار  احتراق باتری سیگار الکترونی بود که در دسکول زن قرارداشت.

پا های زن سوختگی های جزئی برداشت و برای بستری شدن به بیمارستان نیاز نداشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک