17:14 22 جولای 2018
به کدام عضو بدن بیشتر توجه می کنیم

به کدام عضو بدن بیشتر توجه می کنیم

© Fotolia / Vgstudio
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 21

دانشمندان بعد از یک سلسله تحقیقات به این نتیجه رسیدند که معمولاً مرد ها به سینه و باسن زن و زنان به سَر مردان نا محرم توجه می نمایند.

دانشمندان با تعقیب نظر داوطلبان به عکس پارتنر ها به این نتیجه رسیدند که مرد ها حین فکر دوستی و یا سکس به سینه و راسن زنان و زنان به سر مردان توجه میکنند.

در مقاله که در مجله  Archives of Sexual Behaviorبه نشر رسیده، آمده است: دانشمندان 105 مرد و زن جوان را تحت مطالعه قرار داده به ایشان 10-10 عکس جوانان جناح مخالف را به عنوان انتخاب دوست و یا سکس نشان دادند که باید با دیدن عکس ها به سوالات کارشناسان جواب میدادند که منجله، کی را برای دوستی و کی را به صفت پارتنر سکس خود انتخاب میکنند. جریان تحقیقات از طریق دستگه خاص حرکات چشمان داوطلبان را تعقیب نمودند.

بانس یک تن از کارشناسان در این مورد گفت: "تحقیقات ما نشان داد که توجه به عضو بدن پارتنر ارتباط به هدف انسان دارد که از پارتنر چه میخواهد. گاهی اتفاق می افتد که نخست روابط دوستانه و بعد ها این روابط به پارتنر عاشق و یا معشوق تبدیل میشود.

اما با وصف این همه، مرد ها معمولاً بدون در نظر داشت روابط دوستی و یا عاشقانه، به ناحیه سینه و باسن طبقه اناث توجه میکنند".

اکثراً این نوع چشم دوختن مردان یا زنان  به یکدیگرغیر شعوری صورت میگرد.

تحقیقات نشان داد، زنان بی شوهر بیشتر نسبت به زنان متاهل به عکس مردان  مورد علاقه شان نظر انداختند. زنان که بیشتر به سَر مردان توجه کردند، قصد دوستی با ایشان داشتند. بدن مردان را بدون در نظر داشت قصد دوستی و یا روابط عاشقانه مطالعه نمودند. پاه های مردان توجه کم زنان را به خود جلب نمود.

معلوم شد که زنان بیشتر به طرف چپ صورت مرد توجه میکنند و به چشم چپ بیشتر نظر انداختند. بر علاوه نسبت به مردان بیشتر به چهره پارتنر های خود توجه کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک