21:16 24 جون 2018
استرداد پناهجویان به افغانستان به بهای میلون ها یورو تمام میشوداسترداد پناهجویان به افغانستان به بهای میلون ها یورو تمام میشود

استرداد پناهجویان به افغانستان به بهای میلون ها یورو تمام میشود

© Sputnik / Alexey Vitvitsky © AFP 2018 / Daniel Roland
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

هزارن افغان در آلمان حق زندگی کردن ندارند و طبق فیصله وزارت داخله جرمنی به ترک کردن این کشور مکلف اند.

بصورت تیوریتیکی، برای برگرداندن پناهجویان افغان شاید بیش از 200 میلیون یورو خواسته شود. ولی چه کسی باید این پول را بپردازد؟ و چرا «برگرداندن اجباری» تا این حد گران تمام خواهد شد؟ خبرگزاری اسپوتنیک در زمینه محاسبات انجام داده است.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به درخواست اسپوتنیک خبر داد که در حال حاضر در جرمنی 253000 هزار تبعه افغان (این رقم طبق وضع تاریخ 31 اگست سال 2017 ثبت شده) زندگی میکنند. به گفته کارمند وزارت بیش از 15000 افغان که حق زندگی کردن در جرمنی ندارند، به ترک کردن کشور مکلف اند.
وزارت خبر میدهد:«بطور عمده، برگرداندن اجباری نسبت به اشخاص قابل بکاربرد است، کسی که نمی خواهد بصورت داوطلبانه کشور را ترک کند و آنهایی که موانع برای برگرداندن ندارد».
به موانع، بطور مثال، مریضی یا عدم موجودیت پاسپورت خارجی، مربوط میگردند. برعلاوه این، بخش قابل ملاحظه افغانان بصورت داوطلبانه به وطن شان برمیگردند. در سال 2016 تعداد آنها به 3300 نفر رسید. در عین حال رفتن داوطلبانه نسبت به اخراج اجباری به مراتب مفیدتر است.
بی خبری وزرات؟
به وزرات مخارج دقیق معلوم نیست. و این، در صورت پرداخت ها با چنین مقیاس، انهم در حال که تا اندازه زیادی توسط مالیه دهندگان تمویل میشود، عجیب است. معلومات آتی در زمینه توضیحات میدهد:
«… در صورت همگرایی مجدد مخارج هم از جانب سرزمین های فدرالی، بطور مثال، در وزارت در باره مسایل اتباع خارجی و شعبات پولیس و همچنان از جانب حکومت، بطور مثال، در صورت استفاده از پرسونل همراهی کنند، بوجود می آیند. مخارج پروازهای چارتری را فرونتیکس (آژانس اتحادیه اروپایی در باره امنیت سرحدات خارجی — تبصره مدیریت مسوول) بر دوش گرفته است».
طبق معلومات وزارت، مبلغ دقیق مخارج بازگرداندن افغانان تعیین نشده اند. ولی اسپوتنیک ارزش مقایسوی را محاسبه کرده که بر مخارج استردادهای قبلی استوار می باشد: در اوایل سال از فرانکفورت در کرانه دریای ماین به وسیله طیاره 26 افغان برگردادنده شده بودند. بهای این برگرداندن را مبلغ 350000 یوری تشکیل داده بود.
به اساس اطلاعات رسانه ها، در داخل طیاره 79 پولیس، مترجم، چند طبیب و مامور حفاظت سرحدی فرونتیکس قرار داشتند. برعلاوه این، طیاره باید «بیمه از خطرات نظامی» دریافت میکرد، چون طیاره برفراز نواحی خطرناک پرواز میکرد. این بیمه بطور اوسط 15000 یورو ارزش دارد. طیاره کرایه شده بود که این هم به مبلغ شش رقمی تمام میشود. در نتیجه برگرداندن ماه جنوری سال 2017 به خاطر هرپناهجو تقریباً 13500 یورو مصرف شده بود.
بصورت نظری میلیون ها یورو صرف بازگرداندن میشوند
چقدر پول باید پرداخته میشد، تا بصورت نظری همه افغانان که در حال حاضر در جرمنی بدون حق زندگی کردن به سر می برند، اخراج شوند؟ طبق معلومات موجود، حکومت، سرزمین فدرالی و فرونتیکس باید مجموعاً 202 میلیون یورو بپردازند.
ولی فقط بصورت نظری، به خاطر که در حال حاضر فقط اشخاصی بازگردانده شده که مرتکب جرایم شده اند. در هفته جاری هشت نفر بصورت اجباری به کابل برگردانده شدند، چون در جرمنی جرایم انجام داده اند، در این باره توماس دی میزیر وزیر داخله فدرالی خبر داده است:
«اخراج اجباری از توقیف و در یک مورد از نظارت خانه اخراج صورت گرفته اند. مردان از باوریا، ویستفال شمال و هامبورگ اخراج شده اند».
وزیر بدون آنکه جزئیات را توضیح کند، گفت: «آنها جنایات جدی جزایی انجام داده بودند».
وزیر داخله باوریا معلومات دقیق تر داد:
«سه نفر از جمله هشت اخراج شدگان از سرزمین فدرالی ما بودند. دو نفر به خاطر تجاوزات جنسی محکوم شده بودند و شخص سومی — نسبت واردنمودن صدمات خطرناک جسمانی محکوم شده بود».
در میدان هوایی دیوسیلدورف، از جای که طیاره حامل محکومین پرواز نمود، تظاهرات اعتراضیه علیه اخرج پناهجویان صروت گرفت که در آن در حدود 180 نفر شرکت ورزیده بودند. اتحادیه Pro Asyl اخراج آخری را حیله گری ماقبل انتخاباتی میداند که که امکان فعالیت در جهت درست به خاطر بدست آوردن رای رایدهندگان میداند.
تا به حال جرمنی به افغانستان بیش از صد داوطلب موقف پناهندگی اخراج کرده که به آنها در مورد دادن پاسخ مثبت چنین موقف جواب رد داده شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک