17:04 20 سپتمبر 2018
کشف سوراخ بزرگ در قطب جنوب

کشف سوراخ بزرگ در قطب جنوب

CC0
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

در ورقه بحری یخ های قطب جنوب یک سوراخ به اندازه جهیل سوپریور« دریاچه برتر» در شمال امریکا پیدا شده است.

به گزارش اسپوتنیک ، دانشمندان دانشگاه تورنتوی کانادا در مصاحبه با نشریه ای Motherboard در این مورد ابراز نموده اند.
به گفته محققان، معمولا پلیینه " ورقه های یخی" بزرگ در نزدیکی مرز یخ وابحار شکل می گیرند، اما اشکال کنونی جدید چند صد کیلومتر از خط جدایی یخ ها قرار دارد. این امر نشان دهنده ای آنست که اشکال جدید در نتیجه شماری از فرآیندهای ناشناخته به میان آمده است.
Polynya ها، احتمالا، در سپتامبر 2017 در منطقه بحیره Weddell شکل گرفته باشد ، اما این سوراخ در ورقه یخی قبل از آن مشاهده شده است. در دهه 70 قرن 20 نیز در همان محل یک پلیین دیگر وجود داشت، اما بنابرعدم موجودیت نظارت ماهواره ای ، ناشناخته باقی ماند. بعد از آن در طول 40 سال آینده، ورقه یخی بحر بدون تغییرات باقی ماند.
دانشمندان می گویند تا اکنون کدام ثبوت در دست نیست که پیدا شدن این سوراخ ها ناشی از تغییرات اقلیم جهانی باشد.
اما در حال حاضر روشن گردیده که " پلینیه " ها جابجایی آب در بحر راتحت تاثیر قرار داده و در نتیجه آب های گرم تر در سطح بحر افزایش می یابد ، که میتواند از ناپدید شدن سوراخ جلوگیری نماید

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک