22:18 06 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان فروش سگرت را در قلمرو دولت واتیکان منع نمود.

دفتر مطبوعات مقدس پاپ روم خبر داده است که پاپ روم تصمیم گرفت که سر از سال 2018 فروش سگرت به کارمندان واتیکان منع گردد.

این اقدام پاپ دلیل بسیار ساده دارد. آن اینکه مقام معظم نمی تواند از آنچه به صحت انسان مضرر است، حمایت نماید.

گفته میشود که به اساس گذارشات سازمان جهانی صحت عامه سالانه در حدود 7 ملیون انسان به علل کشیدن سگرت جان خود را از دست میدهند.

قابل یادآوری است که در تمام قلمرو واتیکان یک غرفه فروش سگرت برای کارمندان وجود دارد که آن هم به واتیکان عاید میاورد. اما گفته میشود که صحت انسان نسبت به عاید پولی ناشی از فروش سگرت باارزش تر است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر