12:32 11 دسمبر 2018
آیا به رسمیت شناختن جنس سوم – انقلاب است؟

آیا به رسمیت شناختن جنس سوم – انقلاب است؟

© AFP 2018 / Marijan Murat / DPA
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

طبق روایت انجیل، خداوند انسان را بصورت استثنایی به شکل مرد و زن خلق کرده است. ولی این کاملاً دقیق نیست، زیرا از قدیم الایام مردم وجود دارند که هم آلات تنسالی مرد و هم زن دارا می باشند.

هیربیرت پرانتل (Heribert Prantl) در نشریه «Süddeutsche Zeitung»، چاپ آلمان می نویسد، حتی شخص بسیار مذهبی هم نفی نخواهد کرد که چنین اشخاص (انتیرسیکسوال) نیز مخلوق خدا اند. باوجود این، بنیادگرایان فیصله محکمه در کارلسرویی که در آن چنین مردم به مثابه جنس سوم شانخته شده، شدیداً مورد انتقاد قرار داده اند. آنها ترجیح میدهند که انتیرسکسوال ها خود را با یکی از جنس ها عیار سازند، طوریکه این کار مدت زمان طولانی صورت میگرفت. ولی محکمه قانون اساسی جرمنی بصورت نهایی و اصولی از این راه امتناع ورزید. محکمه موجودیت جنس سوم را به رسمیت می شناسد.
محکمه قانون اساسی جرمنی تا به حال فیصله های زیادی اتخاذ کرده که غیرمعمولی، حیرت انگیز و خلاق می باشند که تصورات ما را تغییر میدهند. این فیصله که بر مبنای قانونی استوار است، تصریح میکند که نه تنها مرد و زن، بلکه نمایندگان جنس سوم، جنس نامعین، نیز وجود دارند و اینکه این جنس سوم توسط نظام حقوقی به رسمیت شناخته میشود و باید محترم شمرده شود. این بدان معنی است که انقلاب حقوقی و اجتماعی رخ داده است.
دوگانگی فکری باید تخریب گردد
این انقلاب عواقب خواهد داشت که راساً نمی توان آنها را تصور کرد. قبل از همه باید قانون راجع به حالت مدنی تغییر کند که مطابق آن که در دفترهای راجستر «مرد» یا «زن» ثبت میشدند. طبق تغییرات وارده 1 سپتمبر سال 2013 — هیچ چیزی ثبت نخواهد شد. اگر طفل نه جنس مرد و نه هم به جنس زن نسبت داده نشده باشد، پس در چنین صورت به جنس مربوطه معلومات حقوقی در کتاب میتریک وارد ساخته نمی شوند». ستون مربوطه را در ظرف چهار سال اخیر چنین فورمولبندی میکنند. تغییرات مربوطه در قوانین تا اواخر سال جاری وارد خواهند شد.
برعلاوه این، مساله ازدواج نیز روشن نیست. سمتگری موجود لسانی سیستم حقوقی در مورد دو جنس باید تغییر کند و دوگانگی فکری باید تخریب شود.
انتیرسکسوالان — این مردم هستند با علایم نامعین جنسی و قبلاً آنها را بنام هیرمافرودیت یا ایزک می نامیدند. چنین انتیرسکسوال بودن باید از ترانسسیکسوالان یا همجنس بازان فرق شود. ترانسکسوالان — مردم هستند که بصورت مشخص به یکی از جنس ها — مرد یا زن تعلق دارند، ولی تعلق خود را به همجنس احساس میکنند. محکمه فدرالی قانون اساسی میخواهد این مردم را از تعلق معین خود به جنس مشخص رها سازد، ولی مستقیماً نامعین بودن شان را بصورت جنس سوم به رسمیت می شناسد.
این فیصله تاریخی است. فعلاً این فیصله در صف طولانی قرار می گیرد که در آن محکمه کارلسرویی حقوق اقلیت ها — زندانیان، صلحجویان، همجنس بازان و ترانسکسوالان، اطفال تولدشده بدون ازدواج و فقرا در جامعه ما را توسعه می بخشد. این فیصله درست و مهم است. ولی هنوز برای مدت زمان طولانی اصطحکاک ها هنگام مواجه شدن با وقعیت ها وجود خواهند داشت، چون تقسیم مردم به مرد و زن نه تنها در جرمنی، بلکه در تمام جهان وجود دارد و تا به حال این کار برای تعیین حقوق مربوطه عامل مهم محسوب میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک