17:22 15 دسمبر 2018
مبارزه با چاق ها در وزارت دفاع روسیه

مبارزه با چاق ها در وزارت دفاع روسیه

© Fotolia / Nomad_Soul
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت تا آنعده اشخاص که از چاقی رنج می برند از وظیفه نظامی اخراج کند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت تا افرادی که دچار چاقی بیش از حد هستند را از خدمت ترخیص کند. این دستورالعمل به تمام بخش ها نظامی ارسال شده است.
پیش از این اورال انفور بیرو گزارشاتی مبنی بر اینکه وزارت دفاع دستور داده است که فهرستی از تمام نیروهای نظامی را تهیه کنند که در آن افرادی که در مراحل سوم و چهارم چاقی قرار دارند را به کمیته صحی ارسال کنند تا این کمیته تصمیم بگیرد که آیا آنها برای خدمت مناسب هستند یا خیر، منتشر کرده بود.
یک منبع آگاه در این زمینه افزود: بله این تصمیم وزارت دفاع حقیقت دارد و فکر می کنم که این تصمیم به جا و به موقعی بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک