20:08 04 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مایکل پیک (Michael Peck) در مجله «The National Interest» امریکایی می نویسد، این سوال مطرح میگردد که آیا در مورد حقوق مالکیت در صورت تولید سلاح روسی در امریکا بدون جواز پرابلم بوجود نه خواهد آمد، اگرچه روسیه و چین نیز تخنالوژی ها و اسرار محرم تولیدی امریکا را دزدی میکنند.

مولف می افزاید، در هر صورت، مفکوره تولید سلاح خارجی در امریکا معقول و اقتصادی است. در این صورت امریکا آن را از تاجران غیرمطمئین و مشکوک خارجی خریداری نخواهد کرد.

چرا نیروی ویژه امریکایی میخواهد کار تولید ماشیندارهای روسی را آغاز کند؟

هر ویدیوی منازعه در عراق یا سوریه را مشاهده کنیند و پاسخ کاملاً فهمیده میشود. بسیاری جنگجویان در آنجا از سلاح روسی و شوروی یا کاپی محلی آنها استفاده میکنند. این به ماشیندارها، راکت اندازها و ماشیندارهای ثقیل مربوط میگردد که بالای موترهای پیکپ نصب شده اند.
چنین وضع بیانگر آنست که زمانیکه نیروی ویژه امریکایی میخواهد کدام یکی از این گروه ها را مسلح کند، پس ناگزیر باید بازارهای جهانی را جستجو کند، تا سلاح روسی و پرزه جات فالتوی آنها را خریداری نماید.
از همینرو قوماندانی نیروی عملیات ویژه امریکا که قطعات مختلف خرابکار تابع آن می باشند، مفکوره را پیشنهاد کرده که چرا ما خود کار تولید سلاح روسی را بجای آن راه اندازی نکنیم، تا آن را خریداری نمائیم؟ به همین علت قوماندانی نیروی عملیات ویژه امریکا به کمپنی های امریکایی آماده نمودن پلان تولید سلاح روسی و غیره سلاح های خارجی را پیشنهاد کرده است.
هدف ایجاد پوتنسیال خلاق داخلی برای تولید کاپی های سلاح موجود خارجی می باشد که «نظر به مشخصات خود نسبت به آنچه که کشورهای خارجی می سازند کمی نخواهد داشت یا از آن بهتر خواهد بود»، این مطلب در پیشنهاد قوماندانی به تشبثات کوچک راجع به انجام تحقیقات خلاق تذکر یافته است. اگر بصورت مشخص صحبت نمود، پس قوماندانی نیروی عملیات ویژه میخواهد، تا کمپنی های امریکایی امکانات طراحی اسناد تخنیکی در باره محصولات تیار یا تولید به اساس نمونه های انواع سلاح: ماشیندار خفیف با کارطوس 62،7 در 54 ملی متری با تامین نواری، مشابه ماشیندار کلاشنیکوف عصری شده و ماشینداز ثقیل با کارطوس 7،12 در 108 ملی متری که به ماشیندارهای نیکیتین، سوکالوف و ولکوف روسیه شباهت دارد، ارزیابی کنند.


کسانی که آرزوی شرکت در این پروژه تحقیقاتی داشته باشند باید «پنج نمونه تجربوی موجود سلاح خارجی تولید کنند که از نظر شکل، مشخصات و عملکرد به ماشیندارهای ثقیل نیکیتین، سوکالوف و ولکوف روسی با کارطوس 7،12 در 108 ملی متری شباهت داشته باشند و از آنها انداخت توسط کارطوس های محاربوی انجام دهند».
ولی قوماندانی نیروی عملیات ویژه قصد سهل ترساختن وظیفه تولید ندارد و نمی خواهد به آنها کمک تخنیکی، بطور مثال، به شکل رسم های تخنیکی بنماید. کمپنی های ذیعلاقه باید بصورت مستقلانه رسم های تخنیکی سلاح خارجی تهیده نمایند، تدارکات و مواد مربوطه را خریداری کنند و همچنان تولید را راه اندازی نمایند.
کمپنی ها همچنان باید مساله «تولید پرزه جات فالتو را برای سلاح که به نیروها ارسال میشود» حل نمایند. برعلاوه این، آنها باید برای فعال ساختن و متوقف ساختن تولید در صورت ضرورت و همچنان ارسال سلاح با تعداد مختلف، آماده باشند.
قوماندانی نیروی عملیات ویژه همچنان خاطرنشان می سازد که تولید سلاح خارجی باید فقط در امریکا راه اندازی شود. تولیدکنندگان «باید فقط از نیروی محلی کار استفاده کند، مواد و پرزه جات تولید محلی را خریداری کنند و تولید و مونتاژ را در موسسات امریکایی تحقق بخشند».
قوماندانی کار را فقط از یک جوره ماشیندارهای روسی آغاز میکند، ولی در پیشنهاد طراحی راجع به تولید سلاح خارجی بطور کل صحبت شده است. «ایجاد ظرفیت ها برای تولید داخلی سلاح، مشابه خارجی، به حل این مشکل کمک میکند. در عین حال چنین تولید مفاد خواهد داشت که مجتمع نظامی — صنعتی کشور را تحکیم می بخشد و صادرات پایدار و مطمئین را تامین خواهد کرد. برعلاوه این، این کار باعث کاهش موعد بهره برداری از محصول نو خواهد شد».
سوال راجع به این باقی می ماند که آیا پرابلم ها در مورد حق مالکیت هنگام تولید سلاح روسی در امریکا بدون جواز بوجود نخواهد آمد، ولی باید گفت که در جهان جاسوسی و دزدی تخنالوژی ها و اسرار محرم تولیدی امر معمول است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر