16:27 27 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

وینزویلا نشر اسعار عددی پلان نموده و این هشدار قبلی راجع به حمله بر سیستم مالی جهانی محسوب میشود که در آن غرب مسلط است.

لیونید بیرشیدسکی (Leonid Bershidsky) در مطلب منتشره در آژانس امریکایی «Bloomberg» می نویسد، رئیس جمهور نیکولاس مادورا اعلام داشته که این کشور امریکای لاتین کار نشر اسعار عددی بنام پیترو آغاز میکند، تا «محاصره مالی امریکا را رفع کند». این به انعکاس پروسه فکری رژیم های دیگر تجریدشده شباهت دارد.
امکان برهم زدن تحریمات و بصورت کل جستجوی شیوه برای کار در خارج از چارچوب سیستم مالی جهانی که در آن غرب مسلط می باشد، اسعار عددی را برای کشورهای غیرغربی و بیشتر از همه برای رژیم های سرکش، بسیار جذاب تر می سازد.
غرب به بسیار زودی به فیصله در این باره مجبور خواهد شد که آیا اسعار عددی را کنترول خواهد کرد یا خیر، یا باید بصورت تدریجی آن را از حق موجودیت محروم سازد، و یا با قبول کردن خطر از دست دادن سلطه مالی خود، وارد معرکه عمومی گردد.
امریکا علیه وینزویلا و کمپنی عمده نفتی آن PDVSA که منبع اساسی عواید کشور می باشد، در ماه اگست تحریمات وضع کرد. حالا برای کاراکاس تمدید بازپرداخت مالی قروض خود بسیار دشوار خواهد بود.
تورم پولی در وینزویلا طبق پیشبینی های Bloomberg در سال روان 949% تشکیل خواهد داد که عملاً بولیوار پول ملی بی پشتوانه طلای کشور را بی ارزش ساخته است. سوسیالیستان وینزویلا در چنین شرایط با قبول چه خطرات میتوانند اسعار عددی نشر نماید؟ 
زورا کاکوشادزی از پوهنتون آزاد تفلیس و جیم کیون-سو لیو (Jim Kyung-Soo Liew) از پوهنتون جانس هوپکینس در اثر منتشره در ماه گذشته راجع به نقاط بالقوه مثبت چنین پلان که وینزویلا، ایران، کوریای شمالی و هر کشور دیگر تحت قیودات روی دست گرفته میتوانند، معلومات داده بودند. آنها گفته اند که محرمیت کرپتواسعار (به استثنای بانک مرکزی روسیه که میخواهد محاسبه آن را پیش برد) شاید آنهایی را جلب نماید، کسانی که جهت شست و شوی پول های حرام تلاش می ورزند و دارایی مخفی دارند، اگرچه حکومت روسیه میخواهد از کریپتوروبل های که صاحبان آنها منشای درآمد آنها را توضیح کرده نمی توانند، 13% مالیات اخذ نماید.
برای روسیه چنین کریپتواسعار به بیمه از تهدیدهای پی هم در باره اخراج آن از سیستم محاسبات سریع SWIFT که مقر آن در بروکسل قرار دارد، مبدل خواهد شد.
استفاده از سیسم فعال غیرمتمرکز اسعاری مانند بیتکاین برای برهم زدن تحریمات، طوریکه به گمان اغلب کوریای شمالی این کار را انجام میدهد، تا اندازه زیادی با خطرات توام می باشد، به خاطر که این وسایل سرمایه گزاری پایدار نیستند و در خود سیستم کنترول متمرکر وجود ندارد.
حتی به آن کشورهای که تحریمات آنها را تهدید نمی کنند، ایجاد سیستم خودی کریپتواسعاری در رفع سلطه غرب کمک میکند و آنها میتوانند از عملکرد به قواعد امتناع ورزند که واشنگتن، فرانکفورت و لندن برقرار میکنند، حد اقل در صورت که به آنها این قواعد اسارت بار معلوم گردند. چین نیز در زمینه تجربه خودی را پیش می برد.
کاکوشادزی و جیم کیون-سو لیو می نویسند که اسعار عددی معاصر که در مورد تحکیم محرمیت وعده میدهند، نظامی مالی جهانی را برهم خواهند زد.
آن نظم جهانی که به ما معلوم است، مستقیماً در برار چشم ما تغییر میکند. با برهم زدن تخنالوژی که عبارت از کرپتواسعار می باشد، در نتیجه واقعاً وضع موجود را برهم خواهد زد. باوجود این، در دورنمای متوسط مدت دول مستقل که کرپتواسعار را می پذیرند، نسبت به آن جهت کسب منفعت خود تطابق حاصل میکنند و در نتیجه دیگران را ضربه خواهند زد. امریکا — آن دولت مستقل است که در این پروسه بیشتر از دیگران خواهد باخت. امریکا باید خود را با واقعیت های در حال تغییر عیار سازد و بدون تاخیر کرپتودالر خود را به دوران اندازد، به خاطر که در غیر این صورت این کشور در حاشیه باقی خواهد ماند.
برای ان که غرب نقش مسلط خود را در نظام مالی جهانی حفظ نماید، در ماهیت امر به بازداری ترقی علاقمند می باشد. و این کار به دول غربی، بشمول کشورهای تجریدشده، برتری های جدی تخنالوژیکی میدهند که توسط تشویق های نیرومند بوجود می آیند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر