18:12 23 اکتوبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان از لابراتوار ملی ساحه عالی مقناطیسی معلومات داده که آنها توانسته مقناطیس فوق العاده قوی در تاریخ بسازند و ریکارد جهانی را شکستانده اند.

ساحه مقناطیسی آن قوه اندیکشن به اندازه 32 تیسلا ایجاد میکند. این رقم 33% ، نسبت به ریکارد قبلی، بیشتر می باشد و 3000 مرتبه ، نسبت به مقناطیس بزرگ در یخچال، قوی تر است که این طرح را، نسبت به همه دستاوردهای مقناطیس های فوق العاده هادی طی 40 سال اخیر، هرچه بیشتر با اهمیت تر می سازد.

گریگ بوبینگر مدیر MagLab میگوند:« این انقلاب واقعی در امور طراحی و تولید مقناطیس ها می باشد. ساختمان نو مقناطیس ها به ما نه تنها امکان بکاربرد شیوه های نو تجربوی در اینجا، در لابراتوار ما، بلکه همچنان ظرفیت سامان آلات دیگر علمی از قبیل دستگاه های اکسریز و پراگنده ساختن نیترون ها — در سراسر جهان فراهم می سازد».

مقنایس نو بنام 32Т مسمی شده و آن از مجموعه هادی های فوق العاده بلند حرارتی پائین و بلند حرارتی ساخته شده است. ولی مصرف انرژی آنها، نسبت به آنچه که برای مقناطی های فوق العاده هادی مطالبه میشود، تا اندازه زیاد بلند است. بطور مثال، مقناطیس دیگر که انجنیران به قدرت 4،41 تیسلا ساخته شده انرژی عظیم جریان برق ثابت به اندازه 32 میگاوات برای کار مصرف میکند.

در این صورت هادی های فوق العاده حرارت پائین در ساحات مقناطیسی با اندیکشن بالاتر، نسبت به 25 تیسلا، کار نمی دهند. هادی های فوق العاده بلند حرارتی در دامنه وسیعتر حرارتی با ساحات قوی تر مقناطیسی کار میکنند. با متحدساختن آنها، تیم MagLab توانسته مقناطیس فوق العاده هادی قوی بسازند که محدودیت مواد حرارتی پائین را رفع میکند.

32T از هادی فوق العاده حرارتی پائین و هادی فوق العاده بلند حرارتی (بنام YBCO) از ایتیریوم، باریوم، مس و اکسیجن استفاده میکند که درجه حرارتی بحرانی در حدود 93 کیلوین (منفی 180 درجه سانتیگراد یا منفی 292 درجه فارنهایت) دارا می باشد.

مقناطیس نو برای استفاده دانشمندان در سراسر جهان در سال آینده قابل دسترسی خواهد بود و طوریکه انتظار میرود، در اختراعات در عرصه های مختلف، بشمول کیمیا، بیولوژی و فزیک کمک خواهد کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر