18:46 03 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

در شبکه ویدیو منتشر شده که در آن طیاره شکاری میگ-29 در ارتفاع چند متر از روی زمین پرواز میکند. ویدیو در سایت مرکز میدیایی Muraselon سوریه منتشر شده است.

طوریکه آژانس «ویستنیک موردویا» خبر داده، طیاره شکاری به نیروی هوایی سوریه تعلق دارد. کارشناسان آژانس گفته که در شرایط محاربوی توانایی اداره کردن طیاره در ارتفاع کم ضروری است. چنین مانور در حمله بر اهداف زمینی و در عین حال غیرمحسوس ماندن برای وسایل مدافعه هوایی دشمن، کمک میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر