13:52 05 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

در اثر برف باری شدید جاپان بی حرکت شد.

بارف باری شدید و بی نظیر نواحی شمال-غرب و شمال جاپان را از فعالیت باز مانده است.

اداره عمومی هوا شناسی جاپان خبر داده است که مناطق نیگاتا، فوکویی، ایساکاوا، تیااما بیشتر آسیب دیده اند که سطح برف در این مناطق تا 78 سانتی متر رسیده است. آن 10 برابر بیشتر از نورم برف در این موسوم سال میباشد.

در بعضی نواحی مکاتب مسدود گردیده است. موتر ها و حتی ریل ها راه بند شده اند و نمی توانند حرکت نمایند.

هواشناسان می گویند که برفباری تا روزهای رخصتی ادامه خواهد داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر