15:15 25 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شماری از این کارگران تنظیف شهرداری می گویند پس از آن که محل حمله های اننتحاری را پاک می کنند، تصویرهای آن تا هفته ها در خاطرشان می مانند و آنان را آزار می دهند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های افغانستان، کارگران تنظیف شهرداری که پس از هر رویداد هراس افگنانه، برای پاک سازی محل می روند، می گویند که پس از هر رویداد، تا کم ازکم یک هفته با حالت روحی بدی روبرو می شوند.
این کارگران می گویند که آنان، انتقال جسدها و زخمیان را از محل رویداد به عهده دارند.
یکتن از این کارگران می گوید که پس از گردآوری پارچه های بدن جان باخته گان در رویداد هراس افگنانه در برابر شفاخانۀ جمهوریت، تا یک هفته نمی توانست درست نان بخورد.
او که هنگام انفجار در این محل، در نزدیک رویداد قرار داشته است می گوید: «بسیار سردرد می شویم و بسیار جگر خون هم می شویم؛ وقتی خون را می بینیم تا مدتی حتا نان دل مان نمی شود.»
یک تن دیگر از کارگران که پس از رویدادهای انفجار و انتحار در کابل، مسؤولیت پاک کاری ساحه رویداد را به دوش داشته است می گوید: «هنگامی که انتحاری شد، ما وسایل خودرا گرفته به محل رفتیم، در داخل جوی، مغز آدم را دیدم افتاده بود؛ وضعیتم بسیار خراب شد؛ شب تا صبح خوابم نبرد.»
در همین حال، احمدبهزاد غیاثی، رییس تنظیف شهرداری کابل می گوید که به آن شمار کارگرانی که مسؤول پاک کاری ساحه رویداد استند، پس از پایان کار پولی همچون بخشش داده می شود: «در حادثه یی که در چهار راهی زنبق شد، یک ماه معاش اضافه گرفتند.»

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر