04:46 16 دسمبر 2019
خانم هندی

فروش گرده زن بخاطر تویانه

© REUTERS / Himanshu Sharma
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مرد هندی بخاطر بدست آوردن تویانه گرده زن خود را فروخت.

گفته مشود، مرد هندی که تازه عروسی نموده بود، چون از خسرو خود تویانه بدست نیاوردف گرده زن خود را فروخت.

این زن دو سال بعد حین که شکم اش درد کرد و نزد داکتر رفته معاینه شد، معلوم گردید که یک گرده ندارد. بعد از آن این خانم به پولیس عارض گردید. خانم میگوید که را به مرض اپندسیت مبتلا دانستند و وی را در شفاخانه شخصی عملیات کردند. اما بعد از عملیات دل دردی او زیاد شد.  

او گفت حالا می دانم که چرا شوهرم از من خواهش کرده بود که به کسی در مورد عملیات صحبت نکنم. شوهرم بخاطر قصد گرفتن از والدینم بخاطر عدم پرداخت تویانه ام، گرده ام را فروخته است.

پولیس علیه این مرد دوسیه جنائی ترتیب نموده و میگوید که ممکن گرده این خانم در بدن مردی ثروتمند باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر