09:00 30 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

نوشیدن آب میوه در معده خالی برای صحت مضر است.

دانشمندان انستیتوت پرینستون به این عقده اند که نوشیدن آب میوه در معده خالی بر میکروفلور روده تاثیر منفی میگذارد که نتیجه تحقیقات آنها در این عرصه در مجله Cell Metabolism. نشر گردیده است.

دانشمندان حین آزمایشات، به موش ها آب میوه های مختلف پاکتی (فابریکه ای) و تازه را دادند، بعد از آزمایش معلوم شد که روده کوتاه نمی تواند فروکتوز را هضم و جذب نماید، به این لحاظ آب میوه مستقیم به معده بزرگ می رود و به میکروارگانیزم ضرر میرساند.

دانشمندان میگویند که 90% شکر میوه در روده های کوچک هضم میگردد.

کارشناسان توصیه می نمایند که آب میوه باید بعد از صرف غذا نوشیده شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر