15:08 24 جنوری 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رسانه ها از طرح هند برای پرتاب دومین رصد خانه فضایی آنکشور گزارش داده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Times of India، سازمان تحقیقات فضایی هند قصد دارد دومین رضدخانه فضایی خود به نام " AstroSat" برای مطالعه اجسام آسمانی در فضای دور و نزدیک، به مدار زمین پرتاب کند.
روزنامه یادآور می شود که ، در تاریخ 3 فبروری، سازمان تحقیقات فضایی هند ازتمام موسسات و سازمان های تخصصی تقاضای کمک برای توسعه تجهیزات علمی و سامان آلات تخنیکی برای ایستگاه آتی نمود.
این است که "نظارت بر سیاره های دور، کهکشان ها و دیگر اشیاء نجومی را به وضاحت ممکن می سازد و همچنین موانعی را که در رصد خانه های زمینی موجود است، از قبیل" آلودگی نوری، تحریف میدان های الکترومقناطیسی و غیره" را برطرف می کند.
تاریخ دقیق پرتاب این رصد خانه تا هنوز معلوم نیست. ممکن است پرتاب آن تا سال 2020 صورت گیرد.مدت کار اولین رصد خانه هندی تا آنزمان به پایان می رسد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر