جهان
دریافت لینک کوتاه
0 13
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور در نشست دوم پروسه کابل با شروط طالبان از جمله تغییر قانون اساسی، آزادی زندانیان طالب و حذف از لیست سیاه سازمان ملل موافقت کرد.

به گزارش اسپوتنیک، در این نشست که نمایندگان نزدیک به بیست و هشت کشور و سازمان بین‌المللی حضور دارند و گفتگو با طالبان و چگونگی تامین امنیت در افغانستان، از محورهای اصلی آن می باشد، رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد: روی تغییر قانون اساسی بحث می‌شود و زندانیان طالبان آزاد خواهند شد.
رئیس جمهور خطاب به طالبان گفت:حالا صلح در دستان شماست و از شما میخواهیم صلح را قبول کنید و بیایید افغانستان را با هم نجات دهیم.
وی بیان داشت: حکومت افغانستان برای طالبان پاسپورت و ویزه صادر خواهد کرد، برای شان در کابل دفتر داده خواهد شد و جهت خارج سازی نام رهبران شان از فهرست تحریم ها با آنها کار خواهد کرد.
رئیس جمهور گفت: وقتی کمک‌های چندین میلیون دالری به افغانستان می‌آید، تنها با امتنان روبرو می‌شود اما وقتی‌که پروژه اقتصادی کلان در گوشه‌ای از کشور افتتاح می‌شود مردم جشن می‌گیرند.
گفتنی است که هنوز معلوم نیست حکومت وحدت ملی با شرط خروج نظامیان خارجی از کشور موافقت کرده است یا خیر.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر