15:00 12 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

شرکت یک تعداد شهروندان بریتانیا در عروسی شاهزاده هری حتمی است.

بیش از 2500 شهروند عادی بریتانیا در محفل عروسی شاهزاده هری دعوت شده اند.

کاخ شاهی بریتانیا خبر داده است که  شاهزاده هری و مگن مارکل نامزد امریکائی اش 2640 شهروند عادی بریتانیا را عرض شرکت در محفل عروسی شان دعوت نموده اند.

نکاح به تاریخ 19 می در کلیسا کیورگی مقدس صورت میگرد  که در آن اقارب شاهزاده و نامزداش، اعضا خانواده شاهی اروپا و همچنان شخصیت های رسمی شرکت می نمایند.  بعد از نکاح، شاهزاده و خانم اش از کلیسا خارج شده سوار به کالسکه شاهی به طرف مرکز ویندزور حرکت میکنند تا در جشن بزرگ متشکل از شهروندان کشور شرکت نمایند.

1200 جوان که در ساحات مختلف برتری دارند و همچنان نمایندگان 200 سازمان خیره، 100 شاگرد مکتب محل، و بیش از 1000 کارمندان قصر ملکه بریتانیا  کلاسکه شاه و عروس دربار را بدرقه میکنند.

خانم شاهزاده که هنرپیشه سینما بود، بخاطر شاهزاده از هنر سینما دست کشیده است، چون مذهب پراتستانت دارد، باید به مراسم مذهبی دیگر نیز شرکت نماید. بعد از آن همه به دربار ملکه میروند که در آنجا به ایشان لقب داده میشود.

آنها قصد دارند بعد از عروسی مصروف کمک های خیره شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر