00:23 26 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شمارى فعالان مدنى درولايت باميان،حرکت صلح خواهى باشندگان هلمند را صداى همه مردم افغانستان خوانده از شهروندان همه ولايات کشور خواستند تا براى تامين صلح و امنيت صدا بلند کنند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری "پژواک" اسماعيل ذکى مسئول شبکه جامعه مدنى ولايت باميان که در گردهمايى فعالان مدنى درمرکز ولايت باميان صحبت مى کرد گفت که جنگ روح و روان مردم افغانستان را خسته ساخته است واين خشونت و نا امنی تاکی ادامه داشته باشد.
وی افزود:"از گروه های درگير جنگ در افغانستان مى خواهيم که با گفتگو مشکلات شانرا حل نموده چون جنگ راه حل نيست اگر صد سال ديگر جنگ ادامه پيدا کند بازهم به نتيجه نخواهد رسيد."
در اين گردهمايى فعالان مدنى ولايت باميان قطعنامه ى نيز صادر گرديدکه در آن از طرف هاى درگيرى خواسته شده تا به صداى صلح مردم افغانستان لبيک بگويندو از جنگ دست بکشند.
در بخش ديگری اين قطعنامه از جامعه جهانى و سازمان هاى بين المللى نيزخواسته شده تا افغانستان را در بخش آوردن صلح و امنيت کمک نمايند و از حرکت و صداى صلح جويانه مردم افغانستان حمايت نمايند. 

عبدال دانشيار يکی ديگر از فعالان مدنى باميان گفت که جنگ و خشونت کشور را بر باد کرده و تاثيرات منفى حتى بر نسل هاى آينده دارد و صلح خواهی مردم هلمند فرياد همه شهروندان افغانستان است و از همه ساکنين تقاضا مى شود تا صداى صلح را فرياد زنند.
وی افزودکه در تاريخ بشر هيچ معضل بدون گفتگو راه حل پيدا نکرده است واز اينکه بيش از اين زيربناهای اقتصادی کشور نابود شود گروه های درگير جنگ بايد بدانند که جنگ ويران کننده است ونتيجه هم نخواهد داشت.
از چند روز بدينسو شماری از باشنده هاى هلمند به شمول زنان، به دنبال حملۀ انتحاری در شهر لشکرگاه که سبب کشته و زخمی شدن ده ها تن شد، با بر افراشتن خيمۀ تحصن، خواستار تامين صلح در کشور شدند و اين حرکت هلمنديان با حمايت گسترده در کشور مواجه شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر