23:55 25 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

فیزیکدانان امریکایی از دانشگاه ییل و آزمایشگاه ملی لس آلاموس یک آلیاژ فلز خاصی را کشف نمودند که خواص آن شبیه مایعات سوپر فلوئید است. این ماده یک نوع یخ چرخشی " اسپینی" است که در داخل آن، آنالوگهای گردابهای کوانتومی بوجود می آیند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از مجله علمی Nature Physics یخ" اسپین یا چرخشی، یک ماده‌ای است که در آن جهت گیری مقناطیسی یونهای شارژ شبیه به ترتیب اتم های هیدروژن (پروتون ها) در یخ آب است.
هنگامی که آب یخ می زند، اتم ها در داخل سلول چهارکنج کریستال به گونه ای قرار می گیرند که اتم اکسیژن یک مولکولی آب توسط چهار پروتون احاطه می گردد.
با این حال، دو پروتون کمی دور تر از پروتون های دیگر قرار میگیرد، زیرا آنها به دو مولکول دیگر آب تعلق دارند. 


محققان در اینتحقیق جدید، نوعی هندسه‌ی ویژه‌ ای رابرای یخ اسپینی مصنوعی کشف کردند که یخ اسپینی شاکتی (Shakti spin ice) نامیده می‌شود. این مواد، همیشه به صورت نظری، طراحی می‌شوند، اما این بار، کشف ویژگی‌های عجیب و خارج از تعادل آن، از طریق آزمایش‌ و سپس از طریق نظریه صورت گرفت.
دانشمندان می گویند: این پدیده برای ما بسیار جذاب است، زیرا معمولا چارچوب‌های نظری از فیزیک کلاسیکی به سمت فیزیک کوانتومی حرکت می‌کنند، اما در مورد نظم توپولوژیکی، این روند، برعکس شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر