06:41 23 نوامبر 2019
روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کردروسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد

روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد

© REUTERS / SANA © REUTERS / SANA
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

اشرف ال-اجرامی (Ashraf Al-Ajrami) در مقاله منتشره در نشریه الایام مینویسد، اسرائیل امیدوار بود کا امریکا و متحدان غربی آن حمله وسیع علیه سوریه را آغاز میکند که به تضعیف اردوی سوریه، خاصتاً در عرصه دفاع هوایی منجر خواهد شد و به آنکشور و روسیه قواعد نو بازی به ارتباط حضور ایران در خاک سوریه تحمیل خواهند کرد.

اما خصوصیت محدود ضربات و پاسخ موفقانه سوریه نه تنها رهبری اسرائیل را ناامید ساخته، بلکه هراس آن را هنوز هم بنابر این افزوده که مجبور خواهد بود به خاطر این اقدام بدبخت که با آن سطح مطابقت نه داشت که اسرائیل بر آن حساب میکرد، باید بهای بلند بپردازد. طوریکه معلوم است، این نتیجه گیری نگران کننده از قاطعیت روسیه در باره اجازه نه دادن به زیان رساندن به نیروهای مسلح سوریه ناشی گردیده است. به ویژه در روشنی آن که حمله امریکا در زمینه پیروزی های صورت گرفته که اردوی سوریه در رویارویی با «جبهات النصره» (سازمان ممنوع در روسیه — تبصره مدیریت مسوول) که از جانب اسرائیل و کشورهای غربی حمایت میشود و همچنان با گروه های دیگر تروریستی که به حمایت دول غربی و عربی فعالیت میکنند، به دست آورده است.

هدف اسرائیل نابودساختن سوریه بود و هست، تا این کشور و سایر کشورهای کلیدی عربی، مانند آنچه که با عراق رخ داد و ادمه تلاش ها جهت انجام دادن عین کار با مصر بعد از سقوط رژیم «اخوان المسلمین» (سازمان ممنوع در روسیه — تبصره مدیریت مسوول) تحت رهبری محمد مرسی، تا نتوانند در منازعه با اسرائیل شرکت ورزند. با از دست دادن امید چنین انجام در سوریه بعد از پیروزی های اردوی سوریه و اعاده کنترول بر اراضی که این کشور در جریان جنگ هفت ساله از دست داده بود، تلاش اسرائیل به این منحصر ماند، تا دوری ایران را از سرحدات آنکشور با سوریه و ارتفاعات اشغال شده گولان در فاصله کمتر از 40 کیلومتر تامین کند و به ایجاد پایگاه های ایران و کارخانجات راکت سازی و همچنان گسترش نفوذ «حزب الله» در این مناطق اجازه نه دهد و از دادن سلاح به نیروهای این گروه در لبنان جلوگیری نماید.

روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد

در حال حاضر، بعد از تجاوز سه گانه علیه سوریه، اسرائیل درک میکند که نتائیج بالقوه آن برای آنکشور این خواهند بود که اردوی سوریه با سیستم های هرچه بیشتر عصری دفاع هوایی تامین خواهد شد. طبق محاسبات جانب روسیه، این سیستم های S-300 و S-400 خواهند بود، چون مسکو معتقد است که این نهایت مهم است، تا اردوی سوریه توانایی مقابله با حملات ممکن در آینده داشته باشد. اگر این کار صورت گیرد، پس اسرائیل آنچه را از داست خواهد داد که آزادی عمل در سوریه و بصورت مشخص آزادی تجاوز بر حریم هوایی سوریه و حق حاکمیت این دولت، نامیده میشود. به عباره دیگر، این به معنی دادن آزادی عمل به ایران برای استقرار و اعمار پایگاه های خود، تحویلدهی یا تولید راکت ها در سوریه و همچنان برای تسلیح «حزب الله»، خواهد بود. این امر به نوبه خود تغییر قواعد بازی و توازن قوا در منطقه در قبال خواهد داشت. اویگدور لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل به همین دلیل اعلام داشته که کشور او با این موافقه نخواهد کرد، تا روسیه حضور خود را در سوریه محدود سازد و هیچگونه محدودیت ها در رابطه با امنیت خود را نخواهد پذیرفت. او این اظهارات را در چارچوب تبصره بر ضربات اسرائیل بر میدان هوایی Т-4 سوریه که در نتیجه آن شش ایرانی کشته شدند، بیان داشت.

روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد
© AFP 2019 / Georges Gobet
روسیه بال های بسیاری ها را در سوریه قطع کرد

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر