05:47 22 اگست 2019
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی

وحدت چین، جاپان و کوریائی جنوبی علیه امریکا

Bullit Marquez
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 40

نشست اضطراری وزرای چین، کوریائی جنوب و جاپان در فلیپین

نمایندگان وزرات مالیه چین، کوریائی جنوبی و جاپان سیاست حمایتی امریکا را مورد انتقاد قرار دادند.

نمایندگان وزارت های مالیه این سه کشور طی نشست سه جانبه سیاست حمایتی امریکا را مورد انتقاد قرار داده در مورد اتخاذ عکس العمل در مقابل سیاست حمایتی امریکا تاکید نمودند.  

در بیانه مشترک آمده است: «ما در مهم بودن مقابله علیه هر نوع سیاست حمایتی، تامین علنی بودن اساسات مقررات تجارت خارجی و سرمایه گذاری  تاکید می کنیم و در تحکیم روابط متقابل بین سه کشور به توافق رسیدیم».

گفتند قسمیکه حالا مشاهده میشود، پروسه خطر پروتکسیونیزم نسبت به تشدید شرایط مالی جهانی بیشتر توسعه یافته است.

در این نشست که در در حاشیه انجمن ملل آسیای جنوب شرقی صورت گرفت، وزیر مالیه جاپان، وزیر مالیه کوریائی جنوبی و دستار وزیر مالیه چین شرکت داشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر