03:44 25 مارچ 2019
تسلیحات استثنایی روسیه که امریکایان را می ترسانند

تسلیحات استثنایی روسیه که امریکایان را می ترسانند

© Sputnik / Evgeny Biyatov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

یوی هو کارشناس نظامی چین مینویسد که در تاریخ 9 می یکبار دیگر رژه پیروزی برگزار گردید و این بار پارتل Sina.com از ابتدا تا آخر شاهد آن بود. رژه پیروزی در روسیه، تقریباً همیشه به ما امکان احساس نمودن عمق تاریخ اردوی روسیه و دیدن زیبایی خشن سلاح روسیه را فراهم می سازد.

مولف می افزاید، اما در این رسم گذشت، ظاهراً، بخش عمده متشکله نیروهای مسلح فدراسیون روسیه — قوای بحری — کفایت نمی کرد. این نیروها مصروف چه اند؟ تا چه حد برای چین تاریخ نیروهای بحری روسیه، وضع کنونی و انکشاف آینده آنها، آموزنده است؟ ما در این مقاله راجع به نیروهای بحری روسیه صحبت میکنیم.

روسیه، به مثابه قدرت نظامی، اکثراً زمان احساس غرور میکند، وقتیکه صحبت راجع به تخنالوژی های نظامی-صنعتی مطرح میگردد! این به ویژه به راکت های دافع هوا مربوط میگردد، زیرا،  به گونه مثال، ضمن ارزیابی مجتمع راکتی دفاع هوایی قطبی «Tor-M2DT»، میتوان فقط بر مجتمع نظامی-صنعتی روسیه مباهات نمود.

قوه اساسی دفاع هوایی اردوی روسیه — این مجتمع راکتی دفاع هوایی قطبی «Tor-M1» می باشد که با پیروی از آن در چین مجتمع راکتی دفاع هوایی HQ-17 ساخته شده است. باوجود تاریخ چندین ساله خود، این مجتمع روسیه نظر به مشخصات خود تا هنوز یکی از پیشتازترین مجتمع در جهان محسوب میشود. ماشین محاربوی «Tor-M1» بر شاسی زنجیردار قرار دارد که به آن امکان همراهی نمودن قطعات میکانیزه اردو فراهم می سازد و برعلاوه این، در آن از تخنالوژی های پرتاب عمودی استفاده میشود که بهترین سرعت عکس العمل مجتمع را فراهم می سازد. در سیستم نشانه گیری رژیم اداره متمرکز استفاده میشود که برای واردآوردن ضربات بر اهداف در ارتفاع کم مناسب می باشد. این مجتمع راکتی دفاع هوایی سطح بلند پایداری در برابر پرازیت ها دارد.

تسلیحات استثنایی روسیه که امریکایان را می ترسانند
© Photo / Public domain
تسلیحات استثنایی روسیه که امریکایان را می ترسانند

در حال حاضر این طرح تا «Tor-M2»  انکشاف یافته که مشخصات آن تا اندازه زیاد بلند اند — بطور مثال فاصله انداخت آن 15 کیلومتر و ارتفاع شلیک آن 9 کیلومتر می باشد. در سال های اخیر اردوی امریکا حضور خود را در قطب تقویت کرده که روسیه را به اتخاذ اقدامات مجبور ساخته است. گروپ نیروهای قطبی ایجاد شده و ساختن تسلیحات مربوطه آغاز شده که یکی از مثال های برازنده آن — «Tor-2MDT» می باشد.

مجتمع راکتی دفاع هوایی نو، در قدم اول، ماشین محاربوی بر پایه ترانسپورت زنجیردار DT-30 می باشد که بهترین قابلیت مانورکردن دارد و از همینرو برای قطب بسیار مناسب است. دوم اینکه، این مجتمع توسط «Tor-M2» و همچنان ستیشن جدید راداری کشف با آنتن شبکه یی فازی تجهیز شده که به آن امکان تعقیب همزمان 48 هدف را فراهم می سازد. مجتمع راکتی دفاع هوایی توسط 16 راکت نو 9М448 با برد اعظمی شلیک به فاصله 16 کیلومتر و ارتفاع 10 کیلموتر تجهیز شده است. این همه توان ضربتی مجتمع را بطور جدی بالا برده است.

چنین تسلیحات بی نظیر اردوی امریکا را به این درک مجبور ساخته که خرس سفید تا چه حد نیرومند است. در حال حاضر این یگانه مجتمع راکتی دفاع هوایی است که با شرایط قطبی سازگاری دارد و تسلیحات دیگر نظر به این شاخص بازنده شمرده میشوند.

مناطق قطبی — این تا به حال «بایر»، و تقریباً تسخیرنشده توسط بشر اند، ولی از فیض موجودیت راه بحری شمالی ارزش جیوپولیتیکی آن تدریجاً افزایش می یابد و دول نزدیک به آن را به افزایش حضور نظامی خود وادار می سازد. در حال حاضر روسیه در این منطقه بیشترین حق رای دارد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر