20:13 25 اگست 2019
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

سیاره کوچک تزیریرا – جسم نسبتاً بی مانند و تا اندازه زیاد معمایی است که بطور دقیق توسط زوند NASA Dawn از بهار سال 2015 مطالعه میشود.

سیاره تزیریرا به دور آفتاب تقریباً بین مریخ و مشتری در کمربند شهاب ها، می چرخد، اما نتائیج علمی Dawn امکان این پیشبینی را فراهم می سازد که این سیاره به محل فعلی موقعیت خود از اکناف دورتر آمده است.

سیاره تزیریرا بیش از 200 سال قبل کشف شده، اما دو قرن مردم هیچ چیزی به غیر از نقطه یا لکه کوچک نسبت کاستی وسایل اوپتیکی دیده نمی توانستند. از سیاره تزیریرا کشف کمربند عمده شهاب آغاز شد و نسبت شباهت ظاهری با ستارگان دور شهاب ها نام خود — «ستاره نما» کسب کرد. در سال 2006 تزیریرا نام سیاره کوچک کسب کرد و واژه نو «سیارات کوچک» وضع گردید. در بین آنها تزیریرا به کوچکترین سیاره نزدیک به زمین مبدل گردید.

کشف اسرار جسم بین السیاروی
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
کشف اسرار جسم بین السیاروی

سیارات کوچک دیگر: پلوتون، ایریدا، هاومیا و ماکیماکی به مراتب دورتر — از مدار نیپتون می چرخند. از جمله آنها فقط پلوتون توسط زوند زمینی New Horizons مطالعه شده است. در سال 2015 به تزیریرا ستیشن بین السیاروی خودکار Dawn وارد شد که طی سه سال چند مدار در ارتفاعات مختلف» 5100-4400-1500-385-200 کیلومتر تعویض کرده و حالا تزیریرا سیاره کوچک بسیار خوب مطالعه شده می باشد.

واقعیت جالب اینست که Dawn در کمربند شهاب ها 8 سال سپری کرده و سه بار به دور افتاب چرخیده، ولی با هیچ یک از شهاب ها به غیر از ویستی روبرو نشده است.

حساس ترین کشف در سیاره تزیریرا امونیا با کاربنات ها و گل در سطح این سیاره می باشد. امونیای منحل شده در آب درجه حرارت انجماد آن را کاهش میدهد که به ولکان های یخ حتی در درجه حرات منفی امکان فوران میدهد. امونیا از این نقطه نظر دلچسپ است که به منشای بوجودآمدن تزیریرا در کدام محل خارج از مدار امروزی آن اشاره میکند.

بصورت کل باید اعتراف نمود که تزیریرا نظر به شکل و ترکیب بیشتر به مهتاب بزرگ مشتری یا حتی سیارات کوچک دیگر، مانند پلوتون شباهت دارد. قمر کروی شکل زحل اساساً نسبت به تزیریرا، به حساب مقدار زیادی یخ، تکاثف کمتر دارد. پلوتون نسبت به قمر یخ متکاثف تر است، ولی به تزیریرا نمی رسد، اما آن به حساب «پخش» گازات سبک، بعد از نزدیک شدن به افتاب تکاثف کسب کرده است.

زوند Dawn حالا جهت ورود به مدار نهایی بسیار پائین به ارتفاع 50 کیلومتر آمادگی میگیرد و این تفصیلات نو در سطح و کشف های نو وعده میدهد. در دورنما فرستادن زوند نشست به آنجا ضروری شمرده میشود. کشفیات کنونی کافی اند، تا اهمیت زیاد آن را برای تحقیق تاریخ انکشاف نظام شمسی درک نمود.

کشف اسرار جسم بین السیاروی
کشف اسرار جسم بین السیاروی

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر