04:42 27 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

دانشمندان هشدار داده اند که سریع آب شدن یخ های قطب جنوب می توان باعث فاجعه برای بشریت گردد.

به اساس تحقیقات تاریخی 13 جون سال جاری، آب شدن سریع یخ های قطب جنوب ریکاد قایم نموده است.
پروفیسر اندریو شپارد اظهار داشته است: «آب شدن سریع یخ های قطب جنوب برای حکومات که ما دفاع شهر ها و اجماع سواحلی خود را اعتماد کرده یم، باید نگران کننده باشد».
به نظر دانشمندان، اگر در این ارتباط تدابیر اتخاذ نگردد، درآنصورت تا سال 20170 سطح آب های ابحار تا 3.5 متر بلند میشود و شهر های ساحلی را تحت خطر غرق شدن قرار میدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر