22:58 15 جولای 2019
موجودات آسمانی

روز جهانی بشقاب های پرنده

© Fotolia / Adimas
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

امروز 2 ماه جولای مصادف با روز جهانی بشقاب های پرنده یا روز بین المللی وفولوگیست ها میباشد.

به گزارش اسپوتنیک، گرچه روز جهانی بشقاب های پرنده یا وفولوگیست ها رخصتی عمومی نمی باشد، اما بدون شک که جهان دور از زمین یا بهتر بگویم تمدن خارج از زمین برای همه بشریت بسیار جالب و مثل معما میباشد. جشن روز بین المللی بشقاب های پرنده برای تقویه باور به حضور اشکال مختلف زندگی در سیارات دیگر کمک کی نماید. 

قابل یادآوری است که به تاریخ 2 جولای 1947 دهقان محلی شهرک روزول تصادفاً شاهد انفجار وقی شد که نور عظیم را باخود داشت. بعد از جستجوهای متواتر توطه های فلزی را یافتند که در زمین وجود ندارد.
این همه باعث ایجاد تیوری فاجعه با کشتی فضائی تمدن غیر زمینی گردید. اسرار توطئه های این کشتی آسمانی و موجودات داخل آن تا کنون محرم میباشد. این همه باعث ایجاد فرضیه گردید که گویا واقعاً فاجعه با کشتی موجودات فرا زمینی رخ داده و به زمین سقوط نموده است.
بعد از آن، علم به نام وفولوژی بوجود آمد. اکنون این تیوری مخالفین و طرفداران زیاد را باخود دارد که همه ساله به تاریخ 2 جولای تجلیل میگردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر